Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції

Перегляд за апеляційною скаргою рішень та ухвал місцевого господарського суду здійснює апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відповідного місцевого господарського суду.

 

Коментар:

1. У цій статті законодавець визначив територіальну підсудність апеляційних господарських судів, зазначивши, що повноваження апе­ляційного господарського суду поширюється на територію знаходження відповідного місцевого господарського суду. Згідно з Указом Прези­дента України від 11 липня 2001 р. № 511/2001 "Про утворення апе­ляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України" на території України утворені та діють: 1) Дніпропет­ровський апеляційний господарський суд; 2) Донецький апеляційний господарський суд; 3) Житомирський апеляційний господарський суд; 4) Запорізький апеляційний господарський суд; 5) Київський апеля­ційний господарський суд; 6) Київський міжобласний апеляційний господарський суд; 7) Луганський апеляційний господарський суд; 8) Львівський апеляційний господарський суд; 9) Одеський апеля­ційний господарський суд; 10) Севастопольський апеляційний госпо­дарський суд; 11) Харківський апеляційний господарський суд.

Повноваження апеляційних господарських судів поширюються на території:

Дніпропетровського апеляційного господарського суду — Дніпропетровської і Кіровоградської областей;

Донецького апеляційного господарського суду — Донецької області;

Житомирського апеляційного господарського суду — Вінницької, Житомирської і Хмельницької областей;

Запорізького апеляційного господарського суду — Запорізької і Херсонської областей;

Київського апеляційного господарського суду — Чернігівської області та міста Києва;

Київського міжобласного апеляційного господарського суду — Київської, Полтавської і Черкаської областей;

Луганського апеляційного господарського суду — Луганської області;

Львівського апеляційного господарського суду — Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей;

Одеського апеляційного господарського суду — Миколаївської і Одеської областей;

Севастопольського апеляційного господарського суду — Ав­тономної Республіки Крим і міста Севастополь;

Харківського апеляційного господарського суду — Сумської і Харківської областей.

Отже, перегляд в апеляційному порядку рішень (ухвал) місцевих господарських судів здійснюють відповідні апеляційні господарські суди.