Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:

1) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;

2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;

4) перелік документів, доданих до скарги.

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником.

До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

 

Коментар:

1. У частині 1 коментованої статті законодавець чітко визначив форму апеляційної скарги (подання), зазначивши, що згадані про­цесуальні документи можуть бути подані (внесені) лише у письмовій формі, яка відповідає відповідним критеріям.

Так, апеляційна скарга (подання) має містити:

найменування апеляційного господарського суду, до якого звертається скаржник;

найменування місцевого господарського суду, який прийняв оскаржуване судове рішення, номер справи і дату прийняття такого рішення;

вимоги особи, яка звертається до апеляційної інстанції з від­повідною скаргою (поданням), підстави, у зв'язку з якими скарж­ник не погоджується з прийнятим місцевим господарським судом рішенням (щодо подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського суду див. коментар до ст. 106), посилання на за­конодавство, яке, на думку скаржника, невірно застосовано судом першої інстанції під час розгляду спору, на матеріали справи. При цьому законодавець визначає, що це можуть бути як наявні у справі матеріали, так і додатково подані (щодо додаткового надання доказів див. коментар до ст. 101);

—перелік документів, доданих до скарги (подання).Недодержання визначених у ч. 1 цієї статті вимог може бути підставою для зобов'язання скаржника апеляційною інстанцією привести апеляційну скаргу (подання) у відповідність до вимог цієї норми чинного законодавства.

Частина 2 коментованої статті визначає, що апеляційна скарга підписується безпосередньо особою, яка подає скаргу (щодо осіб, які мають право апеляційного оскарження див. коментар до ст. 91) або її представником. Отже, під час вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду слід визначити правомочність особи на підписання апеляційної скарги. Якщо апеляційна скарга (подання) підписані посадовою особою скаржника, яка не має права підпису­вати цей процесуальний документ, він не приймається до розгляду і повертається відповідно до приписів п. 1 ч. 1 ст. 97 цього Кодексу. Коли в апеляційного господарського суду виникають сумніви у правомочності посадової особи на підписання апеляційної скарги (подання), він з метою перевірки цієї обставини, прийнявши скаргу (подання), може додатково витребувати відповідні докази (матеріа­ли) та у разі їх (доказів, матеріалів) ненадання залишити апеляційну скаргу (подання) без розгляду відповідно до приписів п. 5 ч. 1 ст. 81 цього Кодексу (див. коментар до цієї статті).У частині 3 коментованої статті законодавець визначив перелік необхідних доказів, які мають бути додані скаржником до апеляційної скарги (подання). Такими необхідними доказами є:

докази сплати державного мита (слід мати на увазі, що прокурор та деякі державні установи звільнені від сплати державного мита за подання апеляційної скарги, а тому для вирішення цього питання треба додатково звертатися до приписів декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито";

докази надсилання копії скарги іншій стороні (сторонам) у справі.

У разі ненадання скаржником згаданих у ч. З цієї статті необхід­них доказів апеляційна скарга (подання) може бути не прийнята до розгляду та повернута відповідно до приписів ст. 97 цього Кодексу (див. коментар). Також апеляційна інстанція може прийняти апеля­ційну скаргу (подання) до розгляду та витребувати відповідні докази (матеріали), а у разі їх неподання — залишити скаргу (подання) без розгляду відповідно до приписів п. 1 ч. 1 ст. 81 цього Кодексу.