Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги

Про прийняття апеляційної скарги до провадження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги. Питання про прийняття апеляційної скарги до провадження або про відмову у прийнятті до провадження апеляційний господарський суд вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження апеляційної скарги. 

Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.

 

Коментар:

Апеляційне провадження відкривається винесенням апеляцій­ним господарським судом відповідного процесуального документа — ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження, який ви­носиться після розгляду апеляційної скарги (подання), доданих до неї документів та матеріалів справи. В ухвалі апеляційна інстанція зазначає про час і місце розгляду скарги. Також в ухвалі апеляційний госпо­дарський суд може зобов'язати ту чи іншу сторону надати відповідні додаткові докази чи інші документи (див. коментар до ст. 38). Зако­нодавець не визначив можливість оскарження цього процесуального документа у касаційному порядку, тому ухвала про прийняття апеля­ційної скарги до провадження касаційному оскарженню не підлягає.

У частині 2 цієї статті законодавець визначив, що ухвала апеля­ційної інстанції про прийняття апеляційної скарги до провадження надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи (про вступ прокурора див. коментар до ст. 29).