Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження. 

Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду розглядається протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.

 

Коментар:

Диспозиція коментованої статті встановлює процесуальний строк розгляду апеляційної скарги. Початком перебігу такого процесуально­го строку є день надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію (реєстрація справи разом з апеля­ційною скаргою (поданням) в канцелярії апеляційного господарсько­го суду). Законодавець встановив, що процесуальний строк розгляду апеляційної скарги (подання) становить два місяці (див. коментар до розділу VII цього Кодексу "Процесуальні строки"). Згідно з приписа­ми ч. 1 ст. 99 цього Кодексу (див. коментар) в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі, отже, за ч. З ст. 69 цього Кодексу процесуальний строк розгляду апе­ляційної скарги може бути продовжений у виняткових випадках го­ловою чи заступником голови апеляційного господарського суду, але на строк, що не перебільшує одного місяця, а відповідно до ч. 4 ст. 69 цього Кодексу процесуальний строк розгляду апеляційної скарги може бути продовжений за клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, на більш тривалий строк, ніж встановлено у коментованій статті. У таких випадках за правилами ч. 5 ст. 69 цього Кодексу апеляційна інстанція виносить відповідну ухвалу.