Стаття 110. Строк подання касаційної скарги

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.

Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення строків, установлених цією статтею, і суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, та незалежно від поважності причини пропуску цього строку - у разі, якщо вона подана прокурором, органом державної влади, органом місцевого самоврядування після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.

 

Коментар:

 

У коментованій статті зазначається, що касаційні скарги (подання) можуть бути подані (внесені) протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили.

Для визначення закінчення перебігу цього процесуального строку слід звернутися до статей 50, 51 цього Кодексу. Так, у ч. З ст. 50 цього Кодексу законодавець встановив, що перебіг процесуального строку, об­числюваного днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок. У коментованій статті зазначена подія, якою визначається початок процесуального строку — набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеля­ційного господарського суду законної сили. Отже, перебіг процесуального строку внесення касаційної скарги (подання) починається наступного дня після набрання чинності оскаржуваного рішення або постанови. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 51 цього Кодексу процесуальна дія, якою, зокрема, є і внесення касаційної скарги (подання) та для якої встановлено строк, може бути вчинена до 24-ї години останнього дня строку, а згідно з ч. З цієї самої статті, якщо останній день строку припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

На відміну від ст. 93 цього Кодексу, що встановлює тримісячний строк для відновлення строку подання апеляційної скарги, коменто­вана стаття не передбачає такого правила. Натомість з урахуванням норм ст. 53 цього Кодексу за наявності клопотання про відновлення пропущеного строку подання (внесення) касаційної скарги (подання) зазначене клопотання розглядається колегією суддів без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Якщо є поважні причини пропуску строку подання касаційної скарги (подання), пропущений строк може бути відновлений. За результатами розгляду клопотання про відновлення пропущеного строку виноситься ухвала. Про віднов­лення пропущеного строку з викладом відповідних мотивів може бути зазначено в ухвалі про прийняття касаційної скарги.