Стаття 111(1). Надсилання касаційної скарги сторонам у справі

Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні.

Прокурор, який подає касаційну скаргу, надсилає сторонам у справі її копію і копії доданих до неї документів, відсутніх у справі.

 

Коментар:

У частині 1 цієї статті законодавець визначив, що особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншій стороні (сторонам) у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у сторони (сторін) відсутні. У разі невиконання приписів даної норми можуть настати наслідки, передбачені п. З ч. 1 ст. 111-3 цього Кодексу. Порядок надсилання копії касаційної скарги та документів повністю збігається з порядком надсилання копії позовної заяви (див. коментар до ст. 56).

Вимоги до надсилання касаційного подання є аналогічними до вимог про надсилання касаційної скарги. Водночас у ч. 2 цієї статті законодавець зазначив про необхідність надсилання іншим сторонам не копії документів, які у них відсутні, оскільки скаржник не може знати, які саме документи відсутні у інших учасників процесу, а копії документів, що відсутні в матеріалах справи.