Стаття 111(5). Порядок розгляду касаційної скарги

У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.

Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.

 

Коментар:

1. У коментованої статті законодавець визначив правила, за якими Вищий господарський суд України розглядає касаційні скарги (по­дання), зазначивши, що суд касаційної інстанції розглядає справи саме за правилами розгляду таких справ у судах першої інстанції, за винятком процесуальних дій, пов'язаних зі встановленням обставин справи та їх доказуванням. Отже, диспозиція цієї норми ГПК України є відсильною, оскільки для з'ясування визначених в ній правил перегляду справ необхідно звернутися до попередніх розділів цього Кодексу, а також інших статей цього розділу, які регламентують по­рядок розгляду справ як судами першої інстанції, так і особливості такого розгляду судами касаційної інстанції.

2. Враховуючи межі перегляду справи (див. коментар до ст. 111-7), ка­саційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.