Стаття 111(11). Постанова касаційної інстанції

За наслідками розгляду касаційної скарги суд приймає постанову.

У постанові мають бути зазначені:

1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу;

3) найменування місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів);

4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;

5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;

6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;

7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення;

8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, - мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції;

9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;

10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;

11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова надсилається сторонам у справі у триденний строк з дня її прийняття.

 

Коментар:

Частиною 1 цієї статті законодавець визначив, що при роз­гляді касаційної скарги по суті, касаційна інстанція господарських судів приймає процесуальний документ — постанову. Постанова приймається іменем України відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України.

У частині 2 коментованої статті, з врахуванням ст. 84 цього Кодексу, визначені необхідні відомості, які мають містити вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини постанови касаційної інстанції.

Так, у вступній частині постанови має бути зазначено:

найменування суду, який розглянув касаційну скаргу, склад суду, номер справи і дату прийняття постанови;

найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу (подання);

найменування місцевого господарського суду або апеляцій­ного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дату прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів).

В описовій частині постанови зазначаються:

—стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;

—підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;

—доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу (подання). У мотивувальній частині постанови вказуються:

мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися сторони, а також закони та інші нормативи о-правові акти, якими керувався суд, при­ймаючи рішення;

дії, які повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд.

У резолютивній частині наводяться:

висновки за результатами розгляду касаційної скарги (подання);

новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

3.Як і постанова апеляційного господарського суду, постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

4. Вищий господарський суд України зобов'язаний протягом п'яти днів з дня прийняття постанови надіслати її сторонам у справі.