Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання

У разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк може бути відновлено.

Заява про відновлення пропущеного строку подається до господарського суду, який прийняв судове рішення. Заява розглядається у засіданні господарського суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві і боржнику.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому цим Кодексом порядку.

 

Коментар:

Строк для пред'явлення виконавчих документів до виконання вста­новлено ст. 21 Закону України "Про виконавче провадження". Так, ч. 1 ст. 21 Закону передбачено, що виконавчі листи та інші судові документи можуть бути пред'явлені до виконання протягом трьох років.

Для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень строки встановлюються з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а у випадках, коли рішення підлягає негайному виконанню, — з наступного дня після його ухвалення.

Наслідком пропуску строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання є відмова державного виконавця у прийнятті до провад­ження виконавчого документа. Про відмову у прийнятті до провадження виконавчого документа, строк пред'явлення для примусового виконання якого минув, державний виконавець виносить відповідну постанову.

Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого доку­мента до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення пропущеного строку до суду, який видав відповідний документ, або до суду за місцем виконання. Суд розглядає таку заяву у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду.

За результатами розгляду заяви про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання суд постановляє ухва­лу, яка повинна мати вигляд окремого документа і відповідати вимогам щодо її змісту. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про поновлення пропущеного строку може бути оскаржена у загальному порядку.