Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови

Якщо виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або провадження у справі припинено, або позов залишено без розгляду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на користь стягувача за зміненими чи скасованими у відповідній частині рішенням, постановою.

Видача наказу про повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості провадиться господарським судом за заявою боржника, до якої додається довідка, підписана керівником чи заступником керівника і головним (старшим) бухгалтером, про те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним виконавцем.

Якщо не приведені у виконання рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або провадження у справі припинено, або заяву залишено без розгляду, господарський суд виносить ухвалу про повне або часткове припинення стягнення за зміненими чи скасованими у відповідній частині рішенням, постановою.

 

Коментар:

Коментована стаття передбачає випадки, коли можливий поворот виконання рішення.

Поворот виконання є цивільною процесуальною гарантією захисту майнових прав відповідача, яка полягає у поверненні по­зивачем (стягувачем) відповідачу (боржнику) всього одержаного за скасованим рішенням.

Для настання повороту виконання необхідні: одержання пози­вачем майна або грошових сум у порядку виконання рішення суду; зміна чи скасування постанови і прийняття нового рішення про повну або часткову відмову у позові; припинення провадження у справі; залишення позову без розгляду.

Питання про поворот виконання вирішується вищестоящим судом, який скасовує або змінює рішення, чи судом, рішення якого було скасовано, при новому розгляді ним справи. Якщо поворот ви­конання не був вирішений зазначеними судами, відповідач у межах строків позовної давності може звернутися до суду, у якому знахо­диться справа, із заявою про повернення майна, стягнутого з нього за скасованим рішенням. Заява розглядається з викликом сторін і постановленням ухвали, яка може бути оскаржена. У разі немож­ливості повернення майна в натурі відшкодовується його вартість у розмірі суми, одержаної від його реалізації.

Для повернення стягнутих грошових сум при повороті виконання боржнику необхідно звернутися до господарського суду із заявою, до якої додається довідка, підписана керівником чи заступником керів­ника і головним (старшим) бухгалтером, про те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним виконавцем. У цьому випадку видається наказ про повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості.

У випадках, коли ще рішення або постанова не виконані, змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову у позові, або у випадку, коли провадження у справі припинено або заяву залишено без розгляду, господарський суд виносить ухвалу про повне або часткове припинення стягнення за зміненими чи скасова­ними у відповідній частині рішенням, постановою.