Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи

1. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді у першій інстанції після скасування попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в адміністративній справі.

2. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду апеляційної інстанції.

3. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і апеляційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду касаційної інстанції.

4. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи Верховним Судом України, не може брати участі у вирішенні цієї самої справи в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій.

5. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у цій адміністративній справі.

 

Коментар:

 

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає безумовною підставою для відводу судді ту обставину, що раніше він брав участь в ухваленні рішення у цій самій справі.

2. Метою статті є забезпечити незаінтересованість і неупередженість суду та усунути від розгляду справи суддів, у яких раніше уже склалося певне переконання у справі. Таких суддів має бути усунуто від розгляду справи насамперед не розподіляючи справу на такого суддю, якщо ж справа потрапила до судді, він повинен заявити самовідвід, або ж йому може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі.

Відвід судді, який брав участь у розгляді в суді першої інстанції

3. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі у:

1) розгляді цієї самої справи в суді апеляційної інстанції;

2) розгляді цієї самої справи в суді касаційної інстанції;

3) перегляді справи за винятковими обставинами;

4) новому розгляді її судом першої інстанції після скасування попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в справі.

4. Сама по собі обставина, що суддя знову бере участь у вирішенні справи в суді першої інстанції після скасування його ж ухвали судом вищої інстанції (крім ухвали про закриття провадження в справі), не є перешкодою для участі такого судді у розгляді цієї самої справи.

Відвід судді, який брав участь в апеляційному провадженні

5. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у:

1) розгляді цієї самої справи в суді касаційної інстанції;

2) розгляді цієї самої справи в суді першої інстанції;

3) перегляді справи за винятковими обставинами;

4) новому розгляді справи після скасування ухвали чи нової постанови суду апеляційної інстанції.

6. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, може брати участь у розгляді справи після її надходження до суду апеляційної інстанції повторно за умови, що не було скасовано ухвалу чи рішення суду апеляційної інстанції.

Відвід судді, який брав участь у касаційному провадженні

7. Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи у:

1) суді першої інстанції;

2) суді апеляційної інстанції;

3) перегляді справи за винятковими обставинами;

4) новому розгляді її судом касаційної інстанції після скасування ухвали чи нової постанови суду касаційної інстанції.

Відвід судді, який брав участь у провадженні за винятковими обставинами

8. Суддя, який брав участь у перегляді справи за винятковими обставинами, не може брати участі у розгляді цієї самої справи у:

1) суді першої інстанції;

2) суді апеляційної інстанції;

3) суді касаційної інстанції.

9. Коментована стаття не перешкоджає судді, який переглядав справу за винятковими обставинами, повторно брати участь у перегляді цієї справи за винятковими обставинами.

Відвід судді у провадженні за нововиявленими обставинами

10. На доповнення до коментованої статті частина перша статті 250 КАСУ забороняє судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, брати участь у перегляді цього судового рішення за нововиявленими обставинами. Щоправда, цього правила об'єктивно неможливо дотриматись, якщо провадження за нововиявленими обставинами здійснює Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України.

Відмінність від цивільного судочинства

11. На відміну від коментованої статті КАСУ, ЦПКУ 2004 року не встановлює заборони судді, який брав участь у вирішенні справи в суді касаційної інстанції, брати участі у новому перегляді цієї справи в суді касаційної інстанції чи у зв'язку з винятковими обставинами. Це обумовлено тим, що касаційне провадження і провадження у зв'язку з винятковими обставинами у цивільних справах поки що здійснює один суд - Судова палата Верховного Суду України в цивільних справах.

12. На відміну від частини першої статті 250 КАСУ, у ЦПКУ немає заборони судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, брати участь у розгляді заяви та перегляді цього судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.