Стаття 36. Час вручення повістки

1. Часом вручення повістки вважається день заповнення розписки адресатом, його представником, повнолітнім членом сім'ї адресата, який проживає разом з ним, службовою особою органу, підприємства, установи, організації. 

Коментар:

Предмет регулювання і цілі статті

1. Стаття встановлює порядок визначення часу, у який адресат повістки вважається повідомленим про дату, час і місце судового засідання. Стаття має важливе значення при перевірці, чи було адресату належним чином вручено повістку.

Визначення часу вручення повістки

2. Відповідно до коментованої статті, часом вручення повістки вважається день заповнення розписки, яка надсилається разом із повісткою і після вручення повертається до суду:

1) безпосередньо адресатом;

2) представником адресата;

3) повнолітнім членом сім'ї адресата, який проживає разом з ним;

4) службовою особою органу, підприємства, установи, організації.

Дата заповнення розписки фіксується у самій розписці і скріплюється підписами особи, якій вручено повістку, та особи, яка доставила повістку (листоноша, кур'єр, особа, яка бере участь у справі, тощо).

3. Можливість вручення повістки особі, яка бере участь у справі, через її представника визначена частиною десятою статті 35 КАСУ. Можливість вручення повістки учаснику адміністративного процесу через повнолітнього члена сім'ї, який проживає разом з ним, передбачена частиною четвертою статті 35 КАСУ. Відповідно до частин восьмої - дев'ятої статті 35 КАСУ повістка органу, підприємству, установі, організації або їхній посадовій чи службовій особі вважається врученою, якщо є розписка службової особи, яка приймає кореспонденцію.

4. Стаття 37 КАСУ встановлює, що особа, яка відмовилася одержати повістку, вважається такою, що її повідомлено про судове засідання. Часом повідомлення (вручення повістки) у цьому випадку необхідно вважати день, коли особа відмовилася одержати повістку, - відповідна дата має бути зазначена на повістці.

5. Необхідно зауважити, що часом вручення повістки, згідно з коментованою статтею, визнається не момент, коли особа фактично ознайомилась із змістом повістки, а день доставлення повістки адресату чи особам, які відповідно до статті 35 КАСУ зобов'язані негайно повідомити про неї адресата.

Правове значення визначення часу вручення повістки

6. Правильне визначення часу повідомлення особи, яка бере участь у справі, про дату, час і місце судового засідання має значення для встановлення поважності причин її неприбуття у судове засідання. У разі якщо особу було повідомлено без дотримання встановленого частиною третьою статті 35 КАСУ строку, порушуються її права щодо участі в розгляді своєї справи в суді, гарантовані частиною третьою статті 6 КАСУ. Неналежне повідомлення інших учасників адміністративного процесу про дату, час і місце судового засідання виключає можливість застосування до них заходів процесуального примусу у вигляді приводу (стаття 272 КАСУ).