Стаття 73. Забезпечення доказів

1. Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

2. Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у справі.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює забезпечення доказів як механізм збору і закріплення доказів до судового розгляду адміністративної справи по суті. Стаття гарантує наявність доказів у справі на випадок, коли їх можна втратити до початку судового розгляду.

Поняття забезпечення доказів

2. Забезпеченням доказів є збір судом доказів до відкриття провадження у справі або на стадії підготовчого провадження, якщо надання цих доказів до початку судового розгляду стане неможливим або ускладненим. Докази може бути забезпечено також у період між судовими засіданнями щодо судового розгляду адміністративної справи, і навіть в апеляційному провадженні.

Неможливість надання (одержання) доказу може бути пов'язана з майбутнім знищенням, зіпсуттям доказу, очікуваною смертю свідка тощо, а ускладнення у наданні доказу може бути зумовлене обставинами, які вимагатимуть додаткових зусиль, витрати часу та коштів (наприклад, особа, яка може бути свідком, виїжджає за кордон).

3. Інститут забезпечення доказів розкрито у трьох статтях. Крім коментованої, це статті 74 (способи забезпечення доказів) і 75 КАСУ (вимоги до заяви про забезпечення доказів та порядок її розгляду).

Ініціатори забезпечення доказів

4. Право просити суд забезпечити докази мають:

1) заінтересована особа - до відкриття провадження в адміністративній справі (про відкриття провадження у справі див. статтю 107 КАСУ і коментар до ст. 107 КАСУ);

2) особа, яка бере участь у справі, - після відкриття провадження у справі.

КАСУ не містить визначення терміна "заінтересована особа", але такою особою слід вважати особу, яка має легітимний (правовий) інтерес у вирішенні певного публічно-правового спору, але для того, щоб її майбутнє звернення до суду мало якісь перспективи, їй необхідно забезпечити наявність певних доказів. Заінтересованою можна вважати також особу, яка подає до адміністративного суду позовну заяву і одночасно просить забезпечити докази.

Особами, які беруть участь у справі, є сторони (позивач і відповідач), треті особи та представники сторін і третіх осіб. Найчастіше інтерес у забезпеченні певних доказів існує у позивача, оскільки більшість доказів акумулюється у відповідача - суб'єкта владних повноважень.

5. Згідно з коментованою статтею, суд не має права забезпечувати докази з власної ініціативи. Але це не перешкоджає йому після відкриття провадження у справі збирати докази з власної ініціативи на підставі інших положень КАСУ (частини четверта і п'ята статті 11, частина четверта статті 65, частина п'ята статті 71, пункти 1 і 3 частини другої статті 110).