Стаття 106. Вимоги до позовної заяви

1. У позовній заяві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;

2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог згідно з частиною третьою статті 105 цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;

5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків, заява про поновлення строку звернення до адміністративного суду тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

2. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.

3. До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

4. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

5. Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття стандартизує структуру позовної заяви - містить перелік загальних для всіх позовних заяв елементів (реквізитів), які дають необхідну інформацію для вирішення судом питання про відкриття провадження в адміністративній справі. Суд не повинен тлумачити положення статті у такий спосіб, щоб створювати штучні перешкоди для доступу до правосуддя в адміністративній справі.

Структура позовної заяви

2. У позовній заяві державною мовою (або з перекладом на державну мову) мають бути зазначені:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява (вказується відповідно до Указу Президента України "Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів" від 20 серпня 2001 року (з наступними змінами), якщо як адміністративний суд діє місцевий загальний суд,

або відповідно до Указу Президента України "Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів" від 16 листопада 2004 року:

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим,

Вінницький окружний адміністративний суд,

Волинський окружний адміністративний суд,

Дніпропетровський окружний адміністративний суд,

Донецький окружний адміністративний суд,

Житомирський окружний адміністративний суд,

Закарпатський окружний адміністративний суд,

Запорізький окружний адміністративний суд,

Івано-Франківський окружний адміністративний суд,

Київський окружний адміністративний суд,

Кіровоградський окружний адміністративний суд,

Луганський окружний адміністративний суд,

Львівський окружний адміністративний суд,

Миколаївський окружний адміністративний суд,

Одеський окружний адміністративний суд,

Полтавський окружний адміністративний суд,

Рівненський окружний адміністративний суд,

Сумський окружний адміністративний суд,

Тернопільський окружний адміністративний суд,

Харківський окружний адміністративний суд,

Херсонський окружний адміністративний суд,

Хмельницький окружний адміністративний суд,

Черкаський окружний адміністративний суд,

Чернівецький окружний адміністративний суд,

Чернігівський окружний адміністративний суд,

Окружний адміністративний суд міста Києва,

Окружний адміністративний суд міста Севастополя;

або Вищий адміністративний суд України, якщо справа підсудна йому у першій інстанції);

2) прізвище, ім'я, по батькові позивача - фізичної особи або повне найменування позивача - юридичної особи чи органу, поштова адреса, а також номер телефону, факсу тощо, адреса електронної пошти, якщо такі є (ці реквізити необхідні суду для перевірки правильності визначення підсудності справи, для направлення позивачеві кореспонденції, а номери засобів зв'язку чи адреса електронної пошти можуть бути потрібні для здійснення термінових викликів чи повідомлень, з'ясування причин неприбуття до суду);

3) прізвище, ім'я, по батькові відповідача - фізичної особи або повне найменування відповідача - юридичної особи чи органу, поштова адреса, а також номер телефону, факсу тощо, адреса електронної пошти, якщо такі відомі (ці реквізити необхідні суду для перевірки правильності визначення підсудності справи, направлення відповідачеві кореспонденції, а номери засобів зв'язку чи адреса електронної пошти можуть бути потрібні для здійснення термінових викликів чи повідомлень, з'ясування причин неприбуття до суду);

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (зазвичай позивач спочатку викладає обставини, за яких, на його думку, було порушено його права, свободи чи інтереси, з посиланням на докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом; за бажанням - дає свою правову оцінку цим обставинам; а потім - після слова "прошу" - формулює позовні вимоги з урахуванням частин третьої і четвертої статті 105 КАСУ);

5) у разі необхідності - клопотання до суду (це може бути клопотання про призначення судової експертизи, про витребування доказів, про виклик свідків, про забезпечення доказів чи позову, про звільнення від сплати судового збору, про невідкладне вирішення адміністративної справи тощо. Клопотання про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі в забезпеченні правової допомоги, відповідно до пункту 2 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ може бути заявлено лише після прийняття і набрання чинності законом про безоплатну правову допомогу. До цього часу клопотання про забезпечення безоплатної правової допомоги може бути заявлено у випадках, коли держава взяла на себе таке зобов'язання, - див. коментар до статті 16 КАСУ);

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються (наприклад, довіреність на представництво, квитанція про сплату судового збору, письмові докази, копії позовної заяви і доданих до неї документів та матеріалів для відповідача тощо).

3. Якщо позовну заяву подає представник, то у ній (як правило, після зазначення інформації про позивача) мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові представника, його поштова адреса, а також номер телефону, факсу тощо, адреса електронної пошти, якщо такі є.

4. Хоч закон цього і не вимагає, але позивач також може самостійно визначити третіх осіб, на права, свободи чи інтереси яких може вплинути судове рішення у справі. У цьому випадку доцільно після інформації про позивача і відповідача надати аналогічну інформацію про третю особу, щоб суд, у разі відкриття провадження в адміністративній справі, відразу міг залучити її до участі у справі.

5. Вкінці позовна заява має бути підписана позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

6. Орієнтовний бланк позовної заяви у справі щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень наведено нижче.

Адміністративний позов
про оскарження рішення, дій, бездіяльності
суб'єкта владних повноважень (бланк)

 

_________________________________________________
найменування суду, до якого подається позов
Позивач _________________________________________
_________________________________________________
П. І. П. фізичної особи або найменування юридичної особи, поштова
адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Представник позивача
(якщо заяву подає представник)
________________________________________________
П. І. П., поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної
пошти, якщо такі є
Відповідач ______________________________________
________________________________________________
П. І. П. (найменування органу), посада і місце служби посадової чи
службової особи, поштова адреса, а також номер телефону,
факсу, адреса електронної пошти, якщо такі відомі

Третя особа на стороні ___________________________
                                                                   позивача або відповідача
(якщо така є) _____________________________________
________________________________________________
П. І. П. фізичної особи або найменування юридичної особи, поштова
адреса, а також номер телефону, факсу, адреса електронної
пошти, якщо такі відомі 


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про оскарження рішення/дій/бездіяльності суб'єкта владних повноважень

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                                                          вказати найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                              владних повноважень (П. І. П. посадової або службової особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        вказати рішення (дію, бездіяльність), яке було прийнято (вчинено, допущено) суб'єктом владних повноважень
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 і за яких обставин
_____________________________________________________________________________________

Вважаю таке рішення/дію/бездіяльність протиправним, оскільки ним порушено: ____________
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             вказати які права, свободи чи інтереси позивача було порушено та пояснити як саме і чому

На підставі викладеного прошу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
вказати зміст позовних вимог, наприклад:
визнати протиправними рішення/дію/бездіяльність суб'єкта владних повноважень чи окремі положення рішення,
а також скасувати рішення або визнати його нечинним (нормативно-правовий акт) чи окремі їх положення;
або зобов'язати відповідача прийняти певне рішення/вчинити певні дії, та стягнути з відповідача кошти на відшкодування шкоди

Одночасно заявляю такі клопотання:
(відмітити необхідне)
  витребувати у відповідача усі наявні у нього докази, що стосуються позовних вимог
  для підтвердження _________________________________________________________________
                                                                                          вказати обставини, що може підтвердити свідок
викликати і допитати як свідка __________________________________________________________,
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
  для забезпечення позову зупинити дію оскаржуваного рішення /
заборонити вчиняти такі дії: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
  звільнити мене від сплати судового збору у зв'язку з малозабезпеченістю
(документи для підтвердження цього додаю):
_____________________________________________________________________________________.
                                       вказати іншу причину або підставу для звільнення від сплати судового збору
  розглянути справу колегіально (якщо справа підсудна окружному адміністративному суду)

До позовної заяви додаю:

1. Докази, що підтверджують позовні вимоги (на _____ аркушах).

2. Копії позовної заяви та всіх документів, що приєднуються до неї, у кількості ____, що відповідає кількості відповідачів у справі.

3. Документ, що підтверджує сплату судового збору/документ, що підтверджує наявність підстав для звільнення від сплати судового збору.

"___" ____________ 20__ року

__________________ (підпис) 


Додатки до позовної заяви

7. До позовної заяви має бути доданий документ (квитанція, платіжне доручення) про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати. Відповідно до пункту 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до адміністративного суду сплачується в порядку, встановленому законодавством для державного мита (див. коментар до частини другої статті 87 КАСУ).

За подання адміністративного позову фізичною чи юридичною особою, суб'єктом владних повноважень судовий збір становить 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 3 гривні 40 копійок (підпункт "б" пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року126). Проте якщо одночасно заявлено майнові вимоги про стягнення грошових коштів, то розмір судового збору щодо таких вимог становить один відсоток від розміру таких вимог, але не більше ніж 1700 гривень (пункт 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ). При цьому судовий збір має бути сплачено як за позовні вимоги негрошового характеру, так і за позовні вимоги про стягнення грошових коштів. В адміністративному судочинстві при сплаті судового збору застосовуються пільги, надані на підставі статей 4 і 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Випадки звільнення від сплати судового збору (державного мита) при зверненні до суду, повністю або частково, визначаються КАСУ (стаття 88, частина дев'ята статті 172, частина третя статті 173, частина друга статті 239) та іншими законами (наприклад, підпунктом 20.4.4 пункту 20.4 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року127). За обґрунтованим клопотанням (його може бути викладено у самій позовній заяві), вирішуючи питання про відкриття провадження в адміністративній справі, суд може звільнити позивача від сплати судового збору, зменшити його розмір, відстрочити або розстрочити його сплату на підставі статті 88 КАСУ.

8. За наявності у позивача доказів бажано, щоб він додав їхні оригінали або копії до позовної заяви.

9. Якщо позовну заяву підписав чи подає представник, то одночасно з нею подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника і визначений статтею 58 КАСУ. На наш погляд, замість оригіналу такого документа до позовної заяви може бути додана і належним чином засвідчена копія.

10. Принцип змагальності передбачає можливість ознайомлення відповідача зі змістом та підставами позову. Тому частина третя коментованої статті вимагає від позивача додавати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що приєднані до неї, відповідно до кількості відповідачів - ці копії суд у разі відкриття провадження в адміністративній справі надсилає відповідачеві (відповідачам).

Наслідки недотримання вимог до позовної заяви

11. Якщо позивач не дотримав якоїсь із вимог до позовної заяви, зазначених у коментованій статті, і відсутність певної інформації не дає можливості суду вирішити питання про відкриття провадження в адміністративній справі та виконати обов'язок з повідомлення про це осіб, які беруть участь у справі, суд залишає позовну заяву без руху і пропонує позивачеві виправити виявлені недоліки (див. частину першу статті 108 КАСУ).