Стаття 138. Дослідження доказів

1. Предметом доказування є обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи (причини пропущення строку для звернення до суду тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

2. Для встановлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у судовому засіданні заслуховуються пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, досліджуються письмові та речові докази, у тому числі носії інформації із записаною на них інформацією, висновки експертів.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає обставини, які належить доказувати в адміністративній справі, та докази, які досліджуються під час судового розгляду з метою встановлення цих обставин.

2. Дослідження доказів становить основну частину процесуальної діяльності суду та осіб, які беруть участь у справі, під час судового розгляду, що направлена на встановлення обставин, необхідних для правильного вирішення адміністративної справи та ухвалення обґрунтованого судового рішення. Адже обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Дослідження доказів і предмет доказування

3. Дослідження доказів полягає в безпосередньому сприйнятті під час судового розгляду справи судом та особами, які беруть участь у справі, інформації про обставини, що міститься у передбачених законом носіях доказів (засобах доказування).

4. У судовому засіданні досліджуються докази, які стосуються предмету доказування, що попередньо визначається на стадії підготовчого провадження. Правильне визначення предмету доказування дозволяє суду правильно встановити спірні правовідносини між сторонами та визначити, які докази є належними (містять інформацію щодо предмету доказування).

Поняття предмету доказування, що визначене у частині першій цієї статті, роз'яснене у пункті 5 коментарів до статті 70 КАСУ. Підстави для звільнення від доказування обставин, що входять до предмету доказування, встановлені у статті 71 КАСУ.

Засоби доказування

5. Дослідження доказів має відбуватися послідовно. У частині другій коментованої статті перелічені джерела доказів (засоби доказування), які допомагають правильно встановити обставини. До таких джерел належать: пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, письмові та речові докази, у тому числі носії інформації із записаною на них інформацією, висновки експертів. Вони наведені у такому порядку, в якому законодавець рекомендує їх досліджувати, хоча після заслуховування пояснень осіб, які беруть участь у справі, суд може встановити інший порядок дослідження доказів (стаття 140 КАСУ). Детальніше про засоби доказування див. пункт 8 коментарів до статті 69 КАСУ.