Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів

1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, встановлює порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовують свої вимоги і заперечення.

2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від характеру спірних правовідносин і в разі необхідності може бути змінений.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає спосіб визначення послідовності дослідження доказів у судовому засіданні з метою забезпечення кращого сприйняття інформації про обставини у справі.

Порядок дослідження доказів

2. У кожній адміністративній справі є ціла низка доказів. Суд за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, зобов'язаний дослідити кожен з цих доказів. Дослідження доказів починається з пояснень осіб, які беруть участь у справі, про обставини справи (див. статтю 139 КАСУ). Ці пояснення належить ретельно перевіряти та оцінювати поряд з іншими доказами у справі, оскільки пояснення виходять від осіб, які мають інтерес у певному правовому результаті вирішення справи, а тому можуть містити інформацію, що не відповідає дійсності.

Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд повинен встановити порядок дослідження інших доказів - показань свідків, речових і письмових доказів, висновку експерта, якщо такі є у справі.

3. Перед встановленням порядку дослідження доказів суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, з цього питання. З урахуванням цієї думки та залежно від характеру спірних правовідносин суд постановляє усну ухвалу про порядок дослідження доказів (без виходу до нарадчої кімнати).

Для цього суд може обрати, наприклад, один з таких варіантів:

1) спочатку досліджуються докази на підтвердження чи спростування однієї обставини, що необхідно з'ясувати, потім наступної і так далі;

2) спочатку досліджуються докази стосовно однієї позовної вимоги (наприклад, про скасування рішення суб'єкта владних повноважень), а потім - щодо іншої (наприклад, про відшкодування шкоди, завданої рішенням) і так далі;

3) спочатку досліджуються докази на користь позивача, потім - на користь відповідача;

4) спочатку суд допитує свідків, потім досліджуються письмові докази, речові докази, висновок експерта (тобто в порядку статей 141 - 148 КАСУ).

Найчастіше дослідження доказів бажано починати з допиту свідків, щоб не затримувати їх протягом усього судового розгляду справи. Спочатку можна допитати свідків, які викликані на вимогу позивача, а потім свідків, які викликані на вимогу відповідача.

Зміна порядку дослідження доказів

4. Залежно від обставин у справі або від перебігу судового розгляду суд з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, може змінити порядок дослідження доказів своєю усною ухвалою.