Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення

1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати (приміщення, спеціально призначеного для ухвалення судових рішень) для ухвалення рішення у справі, оголосивши орієнтовний час його проголошення.

2. Якщо під час ухвалення рішення виявиться потреба з'ясувати будь-яку обставину через повторний допит свідків або через іншу процесуальну дію, суд постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду. Розгляд справи у цьому разі проводиться в межах, необхідних для з'ясування обставин, що потребують додаткової перевірки.

3. Після закінчення поновленого розгляду справи суд відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо проведення необхідних процесуальних дій у цьому судовому засіданні виявилося неможливим, постановляє ухвалу про відкладення розгляду справи чи оголошення перерви.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає порядок завершення судового розгляду і передбачає можливість його поновлення для з'ясування додаткових обставин. Положення статті спрямовані на забезпечення таємниці нарадчої кімнати, а також на повне встановлення обставин у справі, якщо під час ухвалення судового рішення буде виявлено прогалини у з'ясуванні обставин.

Вихід суду до нарадчої кімнати

2. Суд, постановляючи ухвалу про закінчення судових дебатів (без виходу в нарадчу кімнату), оголошує про вихід до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі та орієнтовний час його проголошення, виходячи з прогнозованої кількості часу на ухвалення судового рішення. Після цього суд покидає залу судового засідання - усі присутні при цьому встають.

Ухвалення судового рішення відбувається в нарадчій кімнаті, а проголошення - в залі судового засідання після виходу суду з нарадчої кімнати.

3. Нарадча кімната - це приміщення, що спеціально призначене для ухвалення судових рішень, тобто має виключати доступ до нього будь-яких осіб, крім суддів, що розглядали справу.

Поновлення судового розгляду

4. Якщо під час ухвалення рішення виникне потреба у додатковому з'ясуванні будь-якої обставини (наприклад, стосовно судових витрат, які необхідно відшкодувати, тощо), суд постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду. Така ухвала, як і будь-яка ухвала, яку суд постановляє у нарадчій кімнаті, виготовляється у вигляді окремого документа і підписується всім складом суду, який обов'язково зазначає в ухвалі про те, яку саме обставину необхідно з'ясувати або додатково перевірити.

5. Судовий розгляд справи у разі його поновлення здійснюється лише в межах, необхідних для з'ясування обставин, що потребують додаткового з'ясування чи перевірки. Якщо проведення необхідних процесуальних дій у цьому судовому засіданні виявилося неможливим, суд постановляє ухвалу про оголошення перерви.

Після проведення поновленого розгляду справи по суті суд відкриває судові дебати стосовно додаткових обставин і доказів.

6. Після судових дебатів суд знову оголошує про вихід до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.