Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін

1. Суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

2. Не може бути скасовано правильне по суті рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає підставу для реалізації повноваження суду апеляційної інстанції, що визначено пунктом 1 статті 198 і пунктом 1 статті 199 КАСУ.

2. Стаття запобігає виникненню різної практики застосування повноважень суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційних скарг, оскільки разом зі статтями 201 - 204 КАСУ визначає підстави для кожного з цих повноважень.

Задоволення чи незадоволення апеляційної скарги

3. За наслідками апеляційного розгляду суд апеляційної інстанції може:

1) задовольнити апеляційну скаргу на підставах, встановлених статтями 201, 202, частиною першою статті 203, статтею 204 КАСУ;

2) залишити її без задоволення у випадках, визначених коментованою статтею або частиною другою статті 203 КАСУ (суд залишає апеляційну скаргу без задоволення, якщо суд апеляційної інстанції при здійсненні апеляційного провадження не виявить помилок у встановленні обставин і застосуванні норм права судом першої інстанції).

4. Апеляційну скаргу буде задоволено частково, якщо суд апеляційної інстанції визнає за необхідне задовольнити частину вимог апеляційної скарги.

Підстава для відмови у задоволенні апеляційної скарги, а судового рішення - без змін

5. Єдиною підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін, є те, що суд першої інстанції правильно встановив необхідні обставини та прийняв рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Нагадаємо, що зазвичай суд апеляційної інстанції робить такий висновок щодо судового рішення в межах оскарження (частина перша статті 195 КАСУ) і він не зобов'язаний проводити повний перегляд судового рішення.

Про це суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу. Залишення апеляційної скарги без задоволення має наслідком набрання рішенням суду першої інстанції законної сили.

У разі ж появи підстав для закриття провадження суд не залишає судове рішення без змін, а визнає його нечинним (частина друга статті 203 КАСУ).