Стаття 209. Повернення адміністративної справи

1. Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш як у семиденний строк направляється до адміністративного суду першої інстанції, який її розглянув.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає необхідність і строк повернення адміністративної справи з адміністративного суду апеляційної інстанції до адміністративного суду першої інстанції з тим, щоб усі справи, у яких закінчено провадження, зберігалися у відповідних місцевих судах.

Необхідність повернення справи

2. Наявність адміністративної справи у місцевому суді полегшує доступ до суду при вирішенні питань, пов'язаних із виконанням судового рішення, - зокрема щодо одержання виконавчого листа. Це також полегшує доступ до матеріалів справи у разі касаційного оскарження судових рішень. Тому після закінчення апеляційного провадження канцелярія апеляційного адміністративного суду повинна направити справу до місцевого адміністративного суду (місцевого загального чи окружного адміністративного), який її розглянув у першій інстанції.

Строк для повернення справи

3. Справа має бути повернута до адміністративного суду першої інстанції не пізніш як у семиденний строк після закінчення апеляційного провадження. Момент закінчення апеляційного провадження КАСУ не визначено. На наш погляд, цей момент слід відраховувати з моменту завершення апеляційного розгляду, тобто після проголошення судового рішення за його наслідками, або в разі апеляційного розгляду справи у письмовому провадженні чи відкладення виготовлення постанови у повному обсязі - після підписання судового рішення.

Поки справа перебуває в адміністративному суді апеляційної інстанції, особа має можливість звернутися до цього суду для вирішення якогось із питань, пов'язаних з виконанням судового рішення (розділ V КАСУ). У цьому випадку семиденний строк необхідно відраховувати після вирішення судом апеляційної інстанції відповідного питання.