Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження

1. Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції.

2. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення постанови в повному обсязі.

3. Частину третю виключено.

 

Коментар:

 

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає порядок касаційного оскарження судових рішень і встановлює строк для реалізації права на таке оскарження, а також наслідки його недотримання.

2. Стаття обмежує можливість касаційного оскарження судового рішення строком, після завершення якого судове рішення у справі має залишатися стабільним.

Порядок касаційного оскарження

3. Касаційну скаргу належить подавати безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції - Вищого адміністративного суду України. "Безпосередньо" не означає, що особа не може надіслати її поштою. Йдеться про те, що на відміну від апеляційного провадження немає потреби подавати скаргу через адміністративний суд, що вирішив справу, оскільки касаційне оскарження ніяким чином уже не впливає на набрання законної сили судовим рішенням: рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення.

4. Касаційна скарга і додатки до неї повинні відповідати вимогам статті 214 КАСУ.

Строк касаційного оскарження

5. Строк касаційного оскарження становить один місяць після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції (тобто з моменту проголошення), а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до статті 160 КАСУ - з дня складення постанови в повному обсязі. У частині другій коментованої статті визначено, що касаційна скарга на судові рішення подається протягом одного місяця, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Цей Кодекс визначає винятки не щодо строку, а щодо судових рішень, на які може бути подано скаргу (див. статтю 211 КАСУ).

Наслідки пропущення строку касаційного оскарження

6. Пропущення строку, встановленого для подання касаційної скарги, є перешкодою для касаційного перегляду, окрім випадків, коли суд касаційної інстанції (у колегіальному складі) за заявою особи, яка її подала, визнав поважними причини пропущення таких строків і поновив строк на оскарження (стаття 102 КАСУ). Заяву (клопотання) про поновлення строку на касаційне оскарження суд касаційної інстанції розглядає за умови надходження касаційної скарги.

Згідно з частиною третьою статті 214 КАСУ за відсутності заяви (клопотання) про поновлення такого строку суддя-доповідач ще на етапі вирішення питання про відкриття касаційного провадження своєю ухвалою повертає касаційну скаргу, подану після закінчення строку на касаційне оскарження.