Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін

1. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

2. Не може бути скасовано судове рішення з мотивів порушення судом норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає підставу для реалізації повноваження суду касаційної інстанції, що визначено пунктом 1 статті 223 КАСУ.

2. Стаття запобігає виникненню різної практики застосування повноважень суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційних скарг, оскільки разом зі статтями 225 - 229 КАСУ визначає підстави для кожного з цих повноважень.

Задоволення чи незадоволення касаційної скарги

3. За наслідками касаційного розгляду суд касаційної інстанції може:

1) задовольнити касаційну скаргу на підставах, встановлених статтями 225 - 227, частиною першою статті 228, статтею 229 КАСУ;

2) залишити її без задоволення у випадках, визначених коментованою статтею або частиною другою статті 228 КАСУ (суд залишає касаційну скаргу без задоволення, якщо суд касаційної інстанції при здійсненні касаційного провадження не виявить помилок у застосуванні норм права при ухваленні оскаржених рішень).

4. Касаційну скаргу буде задоволено частково, якщо суд касаційної інстанції визнає за необхідне задовольнити частину вимог касаційної скарги.

Підстава для відмови у задоволенні касаційної скарги, а судових рішень - без змін

5. Підставою для залишення касаційної скарги без задоволення, а оскаржені рішення - без змін є те, що оскаржені судові рішення ухвалені з додержанням норм матеріального і процесуального права. Нагадаємо, що зазвичай суд касаційної інстанції робить такий висновок щодо судових рішень в межах оскарження (частина друга статті 220 КАСУ) і він не зобов'язаний проводити повний перегляд судових рішень. Якщо буде встановлено порушення норм процесуального права в процесі розгляду справи, що не позначилися на результатах розгляду справи (наприклад, порушення встановлених строків розгляду), суд касаційної інстанції також залишає касаційну скаргу без задоволення, а оскаржені рішення - без змін. Але такі порушення можуть бути підставою для спрямування на адресу суду, що їх допустив, окремої ухвали (стаття 233 КАСУ).

У разі ж появи підстав для закриття провадження суд не залишає судове рішення без змін, а визнає його таким, що втратило законну силу (частина друга статті 228 КАСУ).