Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно

1. Негайно виконуються постанови суду про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць;

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;

5) уточнення списку виборців;

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

8) накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них;

9) виключено. 

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 1832 цього Кодексу.

2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може ухвалою в порядку письмового провадження або зазначаючи про це в постанові звернути до негайного виконання постанову:

1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті;

2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;

3) виключено

4) прийняту у справах, визначених статтею 1833 цього Кодексу;

5) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства.

3. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

4. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку.

 

Коментар:

 

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає категорії адміністративних справ, постанови у яких виконуються або можуть виконуватися негайно, тобто до набрання постановою законної сили. Також визначено порядок звернення до негайного виконання постанови, яку може бути звернуто до такого виконання.

2. Стаття спрямована забезпечити життєво важливі інтереси позивача-стягувача, а в деяких випадках і публічні інтереси до набрання законної сили постановою суду, якою надано захист таким інтересам.

Негайне виконання судових рішень

3. КАСУ передбачає можливість негайного виконання судових рішень ще до набрання ними законної сили. Строк для пред'явлення виконавчих документів за такими рішенням встановлюється:

1) для виконання постанови у частині майнового стягнення - з наступного дня після її прийняття;

2) для виконання інших рішень - з наступного дня після видачі виконавчого листа, якщо інше не випливає із закону (див. статтю 21 Закону України "Про виконавче провадження").

4. Необхідність негайного виконання судових рішень може бути обумовлена різними причинами - потреба надати швидкий захист життєво важливим інтересам позивача, публічним чи іншим інтересам, яким може бути заподіяно значної шкоди, якби не було передбачено негайного виконання.

5. Коментована стаття визначає можливості щодо негайного виконання постанов в адміністративних справах, але деякі інші статті КАСУ передбачають можливість негайного виконання й ухвал суду - з питань забезпечення адміністративного позову (частина п'ята статті 118), про забезпечення доказів (частина п'ята статті 75).

6. У статті розрізняються постанови суду, які негайно виконуються в силу закону (частина перша), а також постанови суду, які можуть бути звернуті до негайного виконання за рішенням суду (частина друга). Забороняється звертати до негайного виконання постанови в адміністративних справах у випадках, що не передбачені законом.

Обов'язкові підстави для негайного виконання

7. Негайному виконанню в силу закону підлягають постанови суду про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць;

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності (див. статтю 180 КАСУ);

5) уточнення списку виборців (частина шоста статті 173 КАСУ);

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (частина шоста статті 182 КАСУ);

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання (частина четверта статті 183 КАСУ).

Перші три підстави випливають із тих, що раніше існували у цивільному судочинстві і збереглися там для спорів з трудових відносин (див. статтю 367 ЦПКУ).

8. У резолютивній частині зазначених вище постанов належить вказувати, що вони підлягають негайному виконанню. Однак відсутність такої вказівки не може бути підставою для невиконання постанови.

Факультативні підстави для негайного виконання та порядок їх застосування

9. Суд має право звернути до негайного виконання постанову про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, про присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - щодо стягнення всієї суми боргу;

2) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян (див. коментар до статті 50 КАСУ);

3) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства (див. коментар до статті 50 КАСУ).

Суд може прийняти відповідне рішення у самій постанові (у її резолютивній частині) - за заявою осіб, які беруть участь у справі, зробленою до виходу суду до нарадчої кімнати або з власної ініціативи. При цьому належить керуватися принципом пропорційності - тобто слід зважити наслідки негайного виконання і наслідки невиконання постанови до набрання нею законної сили. Якщо другі будуть більш негативними, тоді постанову доцільно звертати до негайного виконання.

10. Якщо суд не прийняв рішення про звернення постанови, зазначеної вище, до негайного виконання у ній самій, то він може розглянути це питання після проголошення ним постанови - за заявою осіб, які беруть участь у справі, що було подано після проголошення постанови, або з власної ініціативи.

Суд розглядає це питання у тому ж складі, яким була прийнята постанова, у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом трьох днів з дня одержання заяви.

Неприбуття у судове засідання зазначених осіб не перешкоджає судовому розгляду цього питання, якщо вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, тобто з дотриманням вимог глави 3 "Судові виклики і повідомлення" розділу II КАСУ.

Ухвалу суду за результатами розгляду питання про звернення постанови до негайного виконання може бути оскаржено у загальному порядку, тобто відповідно до вимог глав 1 - 3 розділу IV "Перегляд судових рішень" КАСУ.