Стаття 260. Видача дубліката виконавчого листа

1. Замість втраченого оригіналу виконавчого листа адміністративний суд, який видав виконавчий лист, за заявою стягувача або поданням державного виконавця може видати його дублікат.

2. Суд розглядає заяву (подання) про видачу дубліката в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача або державного виконавця, що звернулися із заявою (поданням), та осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

3. Ухвалу суду за результатами розгляду заяви (подання) про видачу дубліката виконавчого листа може бути оскаржено в загальному порядку.

4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття регулює порядок видачі дубліката виконавчого листа, виданого на виконання судового рішення в адміністративній справі, у разі втрати його оригіналу незалежно від причин такої втрати. Стаття спрямована на забезпечення виконання судового рішення, незважаючи на можливу втрату виконавчого документа.

Ініціювання розгляду питання про видачу дубліката виконавчого листа

2. Питання про видачу дубліката виконавчого листа замість втраченого оригіналу може бути розглянуто судом залежно від того, хто його втратив, за:

1) заявою стягувача161;

2) поданням державного виконавця.

Заяву (подання) належить подавати до адміністративного суду, який видав виконавчий лист, оскільки саме в нього повинна бути вся необхідна інформація про виконавчий лист.

Розгляд питання про видачу дубліката виконавчого листа

3. Суд у складі одного професійного судді (частина п'ята статті 257 КАСУ) розглядає питання про видачу дубліката виконавчого листа у судовому засіданні з повідомленням стягувача або державного виконавця, що звернулися із заявою (поданням), та інших осіб, які брали участь у справі.

Неприбуття у судове засідання зазначених осіб не перешкоджає судовому розгляду цього питання, якщо вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, тобто з дотриманням вимог глави 3 "Судові виклики і повідомлення" розділу II КАСУ.

Суд розглядає питання про видачу дубліката виконавчого листа в десятиденний строк з дня надходження заяви (подання) до адміністративного суду.

4. Причини втрати для вирішення цього питання не мають значення - оригінал може бути загублено, викрадено, знищено чи втрачено з інших причин. Важливо перевірити, чи оригінал виконавчого листа дійсно втрачено, щоб він у цей момент не перебував у виконавчому провадженні. Суд повинен запобігти ситуації, коли недобросовісний стягувач за одним судовим рішенням ініціює два виконавчі провадження - за оригіналом і дублікатом виконавчого листа.

Ухвала за результатами питання про видачу дубліката виконавчого листа

5. Про видачу дубліката виконавчого листа або відмову у цьому суд постановляє ухвалу.

6. Ухвалу суду за результатами розгляду питання про видачу дубліката виконавчого листа може бути оскаржено у загальному порядку, тобто з урахуванням того, суд якої інстанції постановив таку ухвалу, та вимог глав 1 - 3 розділу IV "Перегляд судових рішень" КАСУ.

Видача дубліката виконавчого листа

7. Дублікат виконавчого листа видається стягувачеві або державному виконавцю після набрання законної сили ухвалою про видачу дубліката. Стягувачу дублікат виконавчого листа видається за умови попереднього внесення плати за це у розмірі 3 гривень (постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення розмірів плати за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах і видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу" від 15 лютого 2006 року N 151). Внесення плати державним виконавцем зазначеною постановою не передбачено.