Стаття 2. Право на торговельне мореплавство

Діяльність, що входить у поняття "торговельне мореплавство", відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її отримання передбачено законом.

Коментар:

Згідно коментованої статті мова йде про окрему категорію суб'єктів - суб'єктів морегосподарської діяльності, для характеристики правового становища яких визначальними є дві ознаки: а) статусна, оскільки ці суб'єкти повинні мати статус суб'єкта господарювання, б) предметна, відповідно до якої, цих суб'єктів об'єднує певна сфера діяльності - торговельне мореплавство.

З огляду на завдання та види торговельного мореплавства, можна визначити дві категорії суб'єктів морегосподарської діяльності: (1) суб'єкти, діяльність яких пов'язана з використанням морських суден (перевезення, виконання буксирних, криголамних операцій тощо); (2) суб'єкти, діяльність яких пов'язана з використанням ресурсів моря (морські промисли, видобування корисних копалин тощо); (3) суб'єкти, що здійснюють обслуговуючу діяльність у сфері торговельного мореплавства (морські порти, агенти тощо).

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 548 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)", визначаються критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту:

 (а) наявність загрози виникнення аварійних подій, пов'язаних із суднами у місцях зберігання, перевалки та на маршрутах перевезення небезпечних вантажів;

 (б) кількість нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на суднах та підприємствах морського і річкового транспорту;

 (в) можливість вчинення неправомірних дій чи бездіяльності персоналу суден або підприємств морського і річкового транспорту;

 (г) рівень складності робіт з ліквідації наслідків аварійної події на суднах і підприємствах морського і річкового транспорту та надзвичайних ситуацій, пов'язаних з аварійними подіями на суднах, у морських і річкових портах та терміналах;

 (д) можливі негативні наслідки аварійної події для людей і навколишнього природного середовища, пов'язані з судноплавством;

 (є) наявність порушень законодавства з безпеки судноплавства, якщо вони створюють загрозу життю або здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу.

За наведеними критеріями суб'єкти морегосподарської діяльності незалежно від форми власності розподіляються за високим, середнім і незначним ступенем ризику:

1) До суб'єктів морегосподарської діяльності з високим ступенем ризику належать:

морські і річкові порти, термінали;

судноплавні компанії;

суб'єкти господарювання, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів морськими і річковими суднами;

інші суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки судноплавства в територіальному морі, на внутрішніх водних шляхах і українських морських суднах.

2) До суб'єктів морегосподарської діяльності із середнім ступенем ризику належать:

суднобудівні та судноремонтні підприємства;

суб'єкти господарювання, що здійснюють підготовку плавскладу морських і річкових суден, підготовку фахівців підприємств, які беруть участь у забезпеченні безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті;

бази стоянки маломірних (малих) і річкових суден;

інші суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки судноплавства на судноплавних річкових шляхах і українських річкових суднах.

3) До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать інші суб'єкти морегосподарської діяльності, що не належать до суб'єктів із високим і середнім ступенем ризику.

Згідно з п. 25 ч. 3 ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" обов'язковим є одержання ліцензії для суб'єктів, що здійснюють надання наступних послуг річковим і морським транспортом: (а) перевезення пасажирів, (б) перевезення небезпечних вантажів, (в) перевезення багажу (далі - ліцензійні види морегосподарської діяльності). Органом ліцензування згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" є Укрморрічфлот.

Наказом Держкомпідприємництва та Мінтрансу N 11/50 від 30.01.2002 р. затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форм власності, які здійснюють ліцензійні види морегосподарської діяльності.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють ліцензійні види морегосподарської діяльності повинні у своїй діяльності керуватися чинним законодавством України і міжнародними нормативно-правовими документами, а також дотримуватись організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог:

1. Організаційні вимоги:

 (а) Судна повинні бути зареєстровані відповідно до вимог законодавства.

 (б) Організація роботи ліцензіата із забезпечення безпеки судноплавства повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, включаючи її міжнародні зобов'язання.

 (в) Суб'єкти господарювання повинні мати документи, що підтверджують наявність таких видів обов'язкового страхування:

- відповідальності морського перевізника щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

- засобів водного транспорту;

- відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

- відповідальності морського судновласника.

 (г) Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії.

2. Кваліфікаційні вимоги:

 (а) Управління суднами і судновими екіпажами повинна здійснювати спеціально призначена особа, відповідальна за безпеку судноплавства і запобігання забрудненню із суден. Кваліфікація такого фахівця має відповідати вимогам чинного законодавства України, включаючи її міжнародні зобов'язання.

 (б) До роботи на суднах допускаються капітани та інші члени екіпажу, які мають згідно з чинним законодавством відповідний вік, кваліфікацію та стан здоров'я.

3. Технологічні вимоги:

 (а) Судна, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам безпеки судноплавства згідно з чинним законодавством України, включаючи її міжнародні зобов'язання.

 (б) Судна, що експлуатуються, повинні мати суднові документи відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України.

 (в) Ліцензіат повинен забезпечити на суднах, що експлуатуються, обладнання, приміщення і умови мешкання екіпажу згідно з Кодексом торговельного мореплавства і міжнародних договорів України.

Контроль за додержанням Ліцензійних умов Укрморрічфлот відповідно до наказу Держкомпідприємництва та Мінтрансу від 15.12.2003 р. N 131/975 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом". Здійснює Укрморрічфлот шляхом проведення перевірок:

 (а) Планові перевірки додержання Ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Річні плани перевірок Укрморрічфлоту погоджуються з Держпідприємництвом України.

 (б) Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатами Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

У зазначеному наказі визначаються порядок проведення перевірок, оформлення результатів проведених перевірок, а також заходи відповідальності до суб'єктів морегосподарської діяльності.