Стаття 12. Відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства

Відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також будівництва або будь-якої роботи в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів повинно бути погоджено з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та відповідними місцевими державними адміністраціями і місцевими радами. 

Юридичні і фізичні особи, які порушили правила цієї статті, зобов'язані на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, здійснити в зазначений ним термін за власний рахунок знесення, перенесення або необхідні зміни будівель і споруд, що створюють перешкоди судноплавству або дії засобів навігаційного обладнання.

 

Коментар:

 

В коментованій статті йдеться про умови здійснення певних видів діяльності у сфері торговельного мореплавства та заходи відповідальності до юридичних та фізичних осіб, що порушують такі умови.

Отже, відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також будівництво або будь-якої роботи в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів повинні бути погоджені з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та місцевими органами влади і самоврядування. В разі порушення цієї умови:

 (а) центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту має право вимагати від правопорушника здійснити в зазначений термін знесення, перенесення або необхідні зміни будівель і споруд, якщо вони створюють перешкоди судноплавству або дії засобів навігаційного обладнання;

 (б) правопорушник зобов'язаний за власний рахунок на вимогу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту здійснити в зазначений термін знесення, перенесення або необхідні зміни будівель і споруд.