Стаття 22. Технічний нагляд за морськими суднами

Технічний нагляд за морськими суднами, незалежно від форм власності судна і його власника, та їх класифікація здійснюються класифікаційним товариством, обраним судновласником.

Класифікаційне товариство здійснює технічний нагляд за:

1) пасажирськими, наливними суднами, суднами, призначеними для перевезень небезпечних вантажів, а також буксирами незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

2) самохідними суднами, не зазначеними в пункті 1 цієї статті, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;

3) суднами, не зазначеними в пунктах 1 і 2 цієї статті, з валовою місткістю 80 одиниць і більше. 

Технічний нагляд за суднами, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, залежно від валової місткості та потужності головного двигуна здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Нагляд за виконанням на суднах вимог міжнародних договорів України здійснюється класифікаційним товариством за дорученням Кабінету Міністрів України.

Коментар:

Технічний нагляд за суднами - це комплекс заходів, що здійснюється державою задля забезпечення виконання суднами, що плавають під її прапором, вимог міжнародних договорів та національного законодавства щодо дотримання відповідних стандартів під час проектування, конструювання та обладнання суден з метою безпеки судноплавства.

Коментована стаття містить імперативну норму, відповідно до якої технічний нагляд за морськими суднами, а також їх класифікація незалежно від форм власності судна і власника здійснюються класифікаційним товариством. Відповідно до розпорядження КМУ від 06.03.96 р. "Про технічний нагляд за суднами, які мають право плавання під прапором України" з метою забезпечення безпеки судноплавства доручено здійснення технічного нагляду за суднами, які мають право плавання під прапором України, згідно з вимогами міжнародних договорів України з оформленням відповідних документів від імені Уряду України таким класифікаційним товариствам: Регістр судноплавства України; Американське Бюро судноплавства (American Bureau of Shipping), США; Бюро Верітас (Bureau Veritas), Франція; Німецький Ллойд (Germanischer Lloyd), Німеччина; Грецький Регістр судноплавства (Hellenic Register of Shipping), Греція; Дет Норске Верітас (Det Norske Veritas Classification as), Норвегія.

Відповідно до постанови КМУ від 08.06.98 р. N 814 "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті" утворено класифікаційне товариство Регістр судноплавства України. Регістр судноплавства України (далі - Регістр) є національним класифікаційним товариством, діє на правах державного підприємства. Регістр здійснює в межах своєї компетенції нагляд за виконанням вимог міжнародних конвенцій, угод і договорів, в яких бере участь Україна. До складу Регістру входять головне управління з місцем розташування в м. Києві та територіальні структурні підрозділи.

Основне завдання, покладене на Регістр, згідно ч. 2 коментованої статті, стосується його виключної компетенції - здійснювати технічний нагляд за:

1) пасажирськими, наливними суднами, суднами, призначеними для перевезень небезпечних вантажів, а також буксирами незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

2) самохідними суднами, не зазначеними в пункті 1, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;

3) суднами, не зазначеними в пунктах 1 і 2, валовою місткістю 80 одиниць і більше.

Технічний нагляд за суднами, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, залежно від валової місткості та потужності головного двигуна здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Однак, компетенція Регістру не обмежена повноваженнями з технічного нагляду за судами, у вищезазначеній постанові КМУ визначені такі функції Регістру:

 (а) погодження проектно-технічної документації і технічний нагляд за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден, суднових механізмів, обладнання, пристроїв, холодильних установок, контейнерів, випробуванням та виготовленням виробів і матеріалів суднового постачання тощо з оформленням відповідних документів;

 (б) технічний нагляд за суднами, що експлуатуються, шляхом проведення періодичних і позачергових оглядів, та видача документів про придатність суден до плавання;

 (в) технічний нагляд за станом судноплавних гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів, водних шляхів, морських терміналів, суднобудівних і судноремонтних заводів;

 (г) ведення бази даних гідротехнічних споруд;

 (д) технічний нагляд за екологічною безпекою суден;

 (є) технічний нагляд за іншими об'єктами та процесами промисловості і транспорту за дорученням органів державної влади;

 (ж) ведення обліку піднаглядних суден з веденням Регістрової книги;

 (з) погодження проектів стандартів, керівних документів, технічних умов та інших нормативних документів із суднобудування, судноремонту та технічної експлуатації флоту;

 (і) експертиза технічного стану суден та інших об'єктів нагляду згідно з нормативними документами;

 (ї) інші послуги із класифікації та сертифікації систем якості і виробів промисловості України, а також закордонних виробів, за погодженням з Держстандартом та відповідно до вимог Української державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО);

 (й) видання інструкцій, інформаційних та роз'яснювальних матеріалів з питань технічного нагляду, обмірювання і обліку суден, суднобудування і судноплавства;

 (к) у межах своєї компетенції видає на судна, які здійснюють закордонні рейси, свідоцтва, передбачені міжнародними договорами з питань торгівельного мореплавства.

Також зазначимо, що за змістом коментованої статті судновласник має право вибору класифікаційного товариства. Однак, з огляду на те, що КМУ визначив перелік класифікаційних товариств, які можуть діяти від імені Уряду України, право на вибір обмежене колом товариств з зазначеного переліку.

Класифікаційне товариство, тобто Регістр, окрім функцій технічного нагляду за судами, здійснює класифікацію суден. Класифікація суден - це врегульовані нормативними актами заходи щодо присвоєння судну відповідного класу згідно його технічних характеристик та/або особливостей конструювання й будівництва. Класифікація суден здійснюється Регістром та характеризується наступними ознаками: (а) обов'язковий характер, оскільки будь-яке судно відповідно до ст. 35 КТМУ повинне мати класифікаційне свідоцтво; (б) правовий характер, оскільки умови та порядок класифікації мають визначатися у правилах, що затверджує Регістр; (в) процесуальний характер, оскільки процедура присвоєння класу судну носить послідовний, поетапний характер; (г) документарний результат - за результатами Регістр видає спеціальний документ - класифікаційне свідоцтво. Видача класифікаційного свідоцтва є свідченням того, що судно відповідає вимогам морехідності.