Стаття 46. Захист інтересів власника арештованого судна або фрахтувальника його за бербоут-чартером

Особа, на вимогу якої судно арештовано, несе відповідальність за будь-які збитки, завдані власнику судна або фрахтувальнику його за бербоут-чартером у результаті необгрунтованого арешту судна або надання надмірного забезпечення морської вимоги. 

Суд, господарський суд або голова Морської арбітражної комісії можуть як умову арешту судна або продовження арешту, накладеного раніше, зобов'язати особу, яка заявила вимогу про це, надати забезпечення морської вимоги в розмірі та на умовах, визначених судом або головою Морської арбітражної комісії, у зв'язку з будь-якими збитками, що можуть бути заподіяні власникові судна чи фрахтувальникові його за бербоут-чартером у результаті необгрунтованого арешту судна або надмірного забезпечення морської вимоги і за що така особа може нести відповідальність. 

Коментар:

Нажаль, діюче процесуальне законодавство України не містить норми, що передбачає відшкодування збитків від незаконного забезпечення позову, в тому числі шляхом накладання арешту на майно, що в подальшому може спричинити збитки для особи, на майно якої накладено арешт. Проте, в морському праві законодавець врахував можливість незаконного арешту судна і передбачив для особи, на вимогу якої судно арештовано, відповідальність за будь-які збитки, які були ним завдані. Правом на отримання відшкодування наділені як власник судна, так і фрахтувальник за договором бербоут-чартеру.

Відшкодуванню підлягають також збитки, отримані від надмірного забезпечення морської вимоги. Тобто, вважається, що особа, яка вимагала і отримала надмірне за своїм розміром забезпечення, повинна відшкодувати збитки незалежно від того чи визначений розмір забезпечення за згодою сторін або рішенням суду.

Згідно ст. 46 Кодексу суд може при винесенні постанови про арешт судна зобов'язати особу, яка заявила вимогу про це, надати забезпечення морської вимоги в розмірі та на умовах, визначених судом у зв'язку з будь-якими збитками, що можуть бути заподіяні в результаті необґрунтованого арешту судна або надмірного забезпечення морської вимоги. Таке ж забезпечення може бути вимагатися судом, якщо особа просить продовжити термін арешту судна. Кодекс вказує на будь-які збитки, тобто відшкодуванню підлягають як реальні збитки, так і упущена вигода. При цьому необхідною умовою є те, щоб особа була визнана відповідальною за заподіяння таких збитків.