Стаття 77. Управління морським портом

Морський порт очолює начальник порту, який призначається згідно з чинним законодавством України.

Коментар:

Управління морським портом здійснює начальник порту. Начальник порту є посадовою особою, що здійснює на території порту заходи з безпеки руху в портових водах, охорони вантажів, а також організовує проведення санітарних, протипожежних заходів тощо відповідно до компетенції, визначеної в ст. 78 цього Кодексу.

Призначення та звільнення з посади начальника порту здійснює відповідний орган державної влади, у сфері підпорядкування якого знаходиться морський порт. На сьогодні це є Мінінфраструктури України.