Стаття 84. Портові збори

У морському порту справляються такі цільові портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, вантажний, адміністративний та санітарний.

Інші види зборів можуть встановлюватися законодавчими актами України.

Розмір портових зборів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Використання портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням.

Коментар:

Правова природа портових зборів полягає в тому, що вони є платою за використання портових споруд або платою за підтримання навігаційної обстановки чи надання судну певних послуг. Отже, з теоретичної точки зору всі портові збори можна поділити на три групи: збори за використання судном портових споруд (якірний, причальний); збори на підтримання навігаційної обстановки (маяковий, корабельний); збори, пов'язані з наданням судну певних послуг (санітарний, канальний). Може бути слушною думка про те, що мова повинна йти не про портові збори, а про суднові збори, тому що вони стягуються не з порту, а з морських суден. Порт має належність до цих зборів в частині мети їх стягування - тобто для покриття витрат на утримання акваторії порту, його споруд, підхідних каналів, підтримання навігаційної обстановки тощо. Саме це визначає правову природу визначених зборів і дає підстави застережити, що можливо у майбутньому за обставин, пов'язаних з розширенням кола суб'єктів портової діяльності, ці збори можуть стягуватися не тільки у морських портах, а й іншими суб'єктами, що здійснюють морепортову діяльність.

Крім коментованої статті питання сплати портових зборів регулюються постановою КМУ від 12.10.2000 р. N 1544 "Про портові збори", наказом Мінтрансу України від 25.08.2004 р. N 783 "Про затвердження Порядку обліку та використання коштів від портових зборів", наказом Мінтрансу України від 27.06.96 N 214 "Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України".

Портові справляються у морських портах із суден зазначених груп і плавучих споруд, що плавають під Державним прапором України та іноземним прапором:

1) вантажні судна, що заходять у порти для виконання (група А) вантажних операцій, та плавучі споруди;

2) пасажирські судна, включаючи швидкісні судна на (група Б) підводних крилах та пароми, що заходять у порти для виконання вантажопасажирських операцій, криголами, які не належать порту та не орендовані ним;

3) ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (група В) (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу "ріка-море" пароплавств, які є членами Братиславської угоди, що заходять у порти на р. Дунаї, а також річкові самохідні судна, що заходять в інші порти для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки;

4) несамохідні судна, крім барж (група Г);

5) судна, що заходять у порт вимушено, для постачання (група Д) карантинних потреб, а також судна, що прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України;

6) службові та військові судна (група Д);

7) навчальні, навчально-виробничі судна, при виконанні (група Д) ними рейсів за навчальними планами навчальних закладів, на борту яких перебуває не менш як 50 курсантів, навчально-тренажерні судна;

8) наукові, дослідні та швидкісні судна на підводних (група Д) крилах, що виконують регулярні пасажирські рейси за розкладом у каботажному плаванні (крім прогулянкових і круїзних рейсів);

9) інші судна - судна судноремонтного заводу (група Е) аварійно-рятувальні, підводно-технічні, технічні, госпітальні, гідрографічні, судна місцевого портового флоту, криголами, які належать порту та орендовані ним, спортивні судна, приватні яхти, парусні судна, судна, які проходять ходові випробування, та риболовецькі судна, що заходять у порти без виконання вантажних операцій).

Судна груп В (буксири та баржі), Д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А. Судна груп Д та Е, що виконують комерційні вантажопасажирські рейси, належать до групи Б.

Порядок обчислення і справляння зборів поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які виконують роботи та надають послуги у морських портах на причалах судноремонтних заводів України незалежно від підпорядкованості цих портів (причалів).

Сплата портових зборів у портах здійснюється до виходу судна з порту, а за транзитний прохід Керч-Єнікальського каналу (КЄК) та каналу Прорва - шляхом попередньої оплати або безпосередньо на вході у КЄК та канал Прорва, якщо при цьому не обумовлено інше.

Нарахування портових зборів здійснюється з умовного об'єму судна, який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві (головні розмірення) або документі, що його замінює.

При нарахуванні зборів за добовими ставками час округлюється до 0,5 доби. При цьому час до 0,5 доби приймається за 0,5 доби, а 0,5 доби і більше - за 1 добу. Якщо на судно поширюється застосування кількох знижок портових зборів, застосовується тільки найбільша щодо базової ставки.

Законодавством передбачено випадки запровадження знижок під час сплати портових зборів. Зокрема, знижки передбачено наказами Мінтрансзв'язку України від 05.10.2005 N 611 "Про затвердження знижки з портових зборів та зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морському торговельному порту "Южний", від 19.10.2006 N 1015 "Про порядок застосування знижок до портових зборів та зборів і плати за послуги, що надаються круїзним пасажирським суднам закордонного плавання у морських торговельних портах Дунайського регіону". Конвенцією про звільнення шпитальних суден від портових та інших зборів (Гаага, 21.12.1904 р.) передбачено звільнення шпитальних суден від сплати всіх портових зборів.

Корабельний збір - це вид портових зборів, що стягується за кожний вхід у порт і вихід з нього.

Кошти від корабельного збору використовуються:

- на утримання та очищення акваторії порту від наносів і речовин, що забруднюють її поверхню і дно;

- на ремонт, модернізацію, реконструкцію і будівництво огороджувальних і берегоукріплювальних споруд порту;

- на виконання промірних робіт на акваторії порту;

- на суднопідйомні та підводно-технічні роботи на акваторії порту, включаючи попереднє водолазне обстеження дна та підняття втрачених (скинутих) великогабаритних предметів, такелажу та оснащення суден;

- на днопоглиблювальні роботи, пов'язані з підтримкою, поліпшенням, розвитком (розширенням) акваторії порту до проектних глибин;

- на заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки судноплавства на судноплавних шляхах;

- на утримання персоналу, що здійснює технічний нагляд за експлуатацією акваторії, огороджувальних і берегоукріплювальних споруд.

Для суден груп А, Б і Г нарахування корабельного збору здійснюється за кожний вхід у порт і вихід з нього за 1 куб. метр об'єму судна за такими ставками, наведеними в постанові КМУ від 12.10.2000 р. N 1544 "Про портові збори". Від сплати корабельного збору звільняються судна груп Д та Е. Ставки корабельного збору для суден у закордонному плаванні застосовуються незалежно від того, під яким прапором вони плавають. Ставки корабельного збору для суден у каботажному плаванні застосовуються тільки для суден, що виконують рейси у каботажному плаванні під Державним прапором України. У разі коли судна групи А протягом одного рейсу заходять послідовно у кілька портів України, корабельний збір справляється:

А) у разі заходження в два порти - із знижкою 50 відсотків базової ставки у кожному порту;

Б) у разі заходження більш як у два порти - у першому порту із знижкою 50, а в кожному наступному - 75 відсотків базової ставки.

Із суден групи Б корабельний збір справляється у кожному порту заходження під час входу в порт і виходу з нього за ставками із знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних заходжень у порт протягом календарного року корабельний збір з цих суден не справляється.

Із круїзних пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б, які належать одному судновласнику (за винятком суден, що виконують вантажопасажирські рейси), корабельний збір справляється (за вхід судна в порт та вихід з порту) за ставками із знижкою 50 відсотків тільки за перші два рейси, що виконуються будь-якими з таких суден протягом календарного року. У разі виконання суднами, які належать одному судновласнику, наступних рейсів, корабельний збір з них не справляється.

Канальний збір - це збір, що справляється за кожне проходження каналу судном в один кінець і кожне проходження каналу судном транзитом в один кінець.

Кошти від канального збору використовуються:

- на утримання, обслуговування, ремонт та забезпечення безпеки судноплавства на судноплавних шляхах загальнодержавного значення і підхідних каналах портів (далі - каналів), очищення їх від наносів і підтримку їхніх габаритів у межах паспортних значень;

- на днопоглиблювальні роботи, пов'язані з підтримкою та/або поліпшенням проектних глибин на каналах;

- на утримання, обслуговування та ремонт засобів навігаційного обладнання на каналах;

- на будівництво (придбання, виготовлення), модернізацію, реконструкцію каналів та інших необоротних активів, що використовуються на зазначені в цьому пункті цілі;

- на утримання персоналу, що здійснює технічний нагляд за експлуатацією каналів.

Нарахування канального збору здійснюється за кожне проходження каналу судном в один кінець і кожне проходження каналу судном транзитом в один кінець за 1 куб. метр об'єму судна за ставками, наведеними в постанові КМУ від 12.10.2000 р. N 1544 "Про портові збори". Із суден групи Б канальний збір справляється у кожному порту заходження під час входу в порт і виходу з нього за ставками із знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних заходжень протягом календарного року канальний збір з цих суден не справляється.

Судна груп В, Д та Е, а також судна групи Г (крім барж), що проходять каналом Прорва, звільняються від сплати канального збору.

Маяковий збір для суден груп А і Б нараховується під час кожного заходження судна у порт (завод) або за кожне проходження його транзитом, крім проходження Керч-Єнікальського каналу транзитом, за такими ставками:

0,046 долара США за 1 куб. метр об'єму судна - із суден у закордонному плаванні;

0,0046 долара США за 1 куб. метр об'єму судна - із суден у каботажному плаванні.

Маяковий збір у повному обсязі сплачується безпосередньо державній установі "Держгідрографія".

Судна груп В, Г, Д та Е звільняються від сплати маякового збору.

Кошти від маякового збору використовуються:

на придбання, утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію та будівництво маяків, берегових і плавучих ЗНО (крім ЗНО на каналах) та спеціалізованих гідрографічних (лоцмейстерських) суден;

на проведення гідрографічних робіт із метою коректури старих і видання нових морських навігаційних карт і посібників для мореплавства у зоні відповідальності України;

на надання мореплавцям інформації про зміни в навігаційній гідрографічній обстановці;

на утримання персоналу, що здійснює технічний нагляд за експлуатацією маяків, берегових і плавучих ЗНО.

Причальний збір - це збір, що справляється із суден, що стоять біля причалу.

Кошти від причального збору використовуються:

- на утримання та обслуговування причальних споруд і прилеглих до них територій;

- на ремонт, модернізацію, реконструкцію і будівництво причальних споруд і прилеглих до них територій;

- на утримання персоналу, що здійснює технічний нагляд за експлуатацією причалів і прилеглих до них територій.

Для суден груп А, Б, В (буксири), Г, Д і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовецькі судна, що заходять у порти без виконання вантажних операцій) застосовуються ставки, наведені в постанові КМУ від 12.10.2000 р. N 1544 "Про портові збори".

Із суден групи В (за винятком буксирів) причальний збір справляється за кожну тонну навантаженого або розвантаженого вантажу за такими ставками:

0,19 долара США - із суден у закордонному плаванні;

0,019 долара США - із суден у каботажному плаванні.

Сплата причального збору здійснюється окремо за кожну операцію. У разі коли операція виконується біля необладнаного берега або за варіантом "судно-судно", ставка причального збору застосовується із знижкою 50 відсотків. Судна, що стоять лагом до іншого судна, ошвартованого біля причалу, або ошвартовані біля причалу носом чи кормою, сплачують 50 відсотків ставки причального збору.

Із суден груп А та Б після закінчення вантажних (пасажирських) операцій за простій біля вантажного (пасажирського) причалу з причин, що залежать від судна або судновласника, причальний збір справляється з моменту закінчення навантаження-розвантаження та закріплення вантажу за 1 куб. метр об'єму судна за такими ставками:

0,0164 долара США за годину - із суден у закордонному плаванні;

0,00164 долара США за годину - із суден у каботажному плаванні.

Якірний збір - це збір, що справляється за фактичний час стоянки судна.

Кошти від якірного збору використовуються:

- на утримання та обслуговування якірних місць стоянки суден на внутрішньому рейді порту;

- на ремонт, модернізацію, реконструкцію і створення якірних місць стоянки суден на внутрішньому рейді порту;

- на утримання персоналу, що здійснює технічний нагляд за експлуатацією якірних місць стоянки суден на внутрішньому рейді порту.

Із суден груп А та Б за стоянку більш як 12 годин на внутрішньому рейді морського порту якірний збір справляється за добовими ставками за 1 куб. метр об'єму судна за фактичний час стоянки:

0,0043 долара США - із суден у закордонному плаванні;

0,00043 долара США - із суден у каботажному плаванні.

Із суден груп В, Г і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовецькі судна, що заходять у порти без виконання вантажних операцій) якірний збір справляється за 30 діб стоянки з кожного судна на внутрішньому рейді за такими ставками:

28 доларів США - із суден у закордонному плаванні;

2,8 долара США - із суден у каботажному плаванні.

За кожну наступну добу стоянки судна на внутрішньому рейді понад зазначений строк якірний збір справляється з кожного судна за такими ставками:

3,2 долара США - із суден у закордонному плаванні;

1,6 долара США - із суден у каботажному плаванні.

Судна груп Д і Е (крім спортивних суден, приватних яхт парусних суден та риболовецьких суден, що заходять у порти без виконання вантажних операцій) звільняються від сплати якірного збору.

Адміністративний збір - це збір, що справляється під час кожного заходження судна у порт.

Із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір справляється під час кожного заходження судна у порт за такими ставками:

0,022 долара США за 1 куб. метр об'єму судна із суден у закордонному плаванні;

0,0022 долара США за 1 куб. метр об'єму судна із суден у каботажному плаванні.

Судна, що заходять у морські порти для здійснення процедур, пов'язаних з пропуском через державний кордон без виконання вантажних операцій, звільняються від сплати адміністративного збору.

Із суден груп А, Б, В і Г, що заходять послідовно у кілька портів України протягом одного рейсу для виконання вантажних операцій, адміністративний збір справляється тільки у першому порту заходження.

Судна груп Д і Е звільняються від сплати адміністративного збору.

Справляння санітарного збору передбачає:

А) обов'язкове прийняття портом із судна всіх видів забруднень (за винятком баластних вод) за весь час стоянки судна в порту, а також виконання своїми силами і за свій рахунок операцій, пов'язаних з прийняттям забруднень (подача і прибирання плавзасобів, надання контейнерів та інших місткостей для збирання сміття, перевантажувальні операції, шлангування, відшлангування тощо);

Б) обов'язкове здавання судном у порту всіх наявних на борту видів забруднень з метою запобігання їх скиданню у море. Здавання забруднень засвідчується відповідною довідкою порту.

Із суден групи А санітарний збір справляється за 1 куб. метр об'єму судна або самохідної частини складеної плавучої споруди за такими ставками, наведеними в постанові КМУ від 12.10.2000 р. N 1544 "Про портові збори".

Судна групи Б, В, Г, Д та Е звільняються від сплати санітарного збору. У портах, які не мають технічних засобів для прийняття всіх забруднень, санітарний збір не справляється. Суднам, що обладнані природоохоронним устаткуванням для повної утилізації всіх видів суднових відходів і забруднень, та мають міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненого моря нафтою, стічними водами і свідоцтво про запобігання забрудненню сміттям (екологічно чистим), надається знижка у сплаті санітарного збору в розмірі 50 відсотків.

Кошти від санітарного збору використовуються:

на утримання та обслуговування плавзасобів і контейнерного парку, що використовуються для прийняття із суден усіх видів забруднень (крім баластових вод);

на ремонт, модернізацію та будівництво основних засобів, плавзасобів і контейнерного парку, що використовуються для прийняття із суден усіх видів забруднень (крім баластових вод);

на утримання, обслуговування і ремонт очисних споруд порту або на безпосередню здачу забруднень підприємствам, що здійснюють їх очищення;

на утримання, обслуговування та ремонт машин і механізмів, що забезпечують перевантаження твердих нафтопродуктів, сміття, харчових відходів і інших забруднень, та їх транспортування до місць утилізації;

на утримання, обслуговування і ремонт спеціального портового устаткування для утилізації сміття та інших забруднень (печі для спалювання сміття тощо);

на утримання персоналу, що бере участь у проведенні вищезазначених робіт.

Крім портових зборів законодавством України регулюється порядок внесення у морських портах зборів і плат із суден закордонного плавання. Згідно з наказом Мінтрансу України N 214 від 27.06.96 р. "Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України" збори та плати передбачають: лоцманський збір, збір за користування послугами служби регулювання рухом суден, швартовний збір, плата за роботу буксирів при швартовних операціях, плата за користування плавзасобами, плата за агентські послуги, супервайзерська винагорода. Збори і плати справляються у морських портах із суден закордонного плавання зазначених груп і плавучих споруд, що плавають під Державним прапором України та іноземним прапором.