Стаття 123. Порядок підняття небезпечного майна, що затонуло

У тих випадках, коли майно, що затонуло, створює перешкоду судноплавству, морським промислам, гідротехнічним або іншим роботам, загрозу життю або здоров'ю людей чи забруднення навколишнього природного середовища, власник зобов'язаний негайно повідомити про те, що сталося, найближчий порт і на вимогу останнього віддалити або знищити це майно у встановлений портом термін. 

Порт повинен повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Якщо майно, що затонуло, становить безпосередню загрозу безпеці судноплавства, життю чи здоров'ю людей, забрудненню навколишнього природного середовища, а власник майна, що затонуло, не піднімає його у термін, встановлений портом, згідно з цією статтею, порт має право за рахунок власника затонулого майна вжити необхідних заходів до його негайного підняття, а при необхідності - до його знищення або віддалення іншим способом. 

Якщо власник майна, що затонуло, невідомий, порт робить публікацію про терміни, встановлені для підняття майна, що затонуло, у Повідомленнях мореплавцям. Якщо відома держава, під прапором якої плавало затонуле судно, порт направляє відповідне повідомлення Міністерству закордонних справ України.

 

Коментар:

 

На відміну від положень ст. 122 Кодексу, яка передбачає порядок отримання дозволу на підняття майна, що затонуло, і не є перепоною для торговельного мореплавства, правила коментованої статті розповсюджуються на випадки, коли піднімання, віддалення або знищення майна, що затонуло, є необхідним в силу обставин, що зазначені в цій статті.

Згідно вимог даної статті коли майно, що затонуло, створює перешкоду судноплавству, морським промислам, гідротехнічним або іншим роботам, загрозу життю або здоров'ю людей чи забруднення навколишнього природного середовища, власник зобов'язаний негайно повідомити про те, що сталося, найближчий порт. В свою чергу порт, якому надійшло вказане вище повідомлення, зобов'язаний повідомити про це відповідно державну інспекцію з охорони Чорного або Азовського моря, а також центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, тобто Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Крім того, оскільки в даному випадку мова йде про загрозу життю та/або здоров'ю людей, забруднення навколишнього природного середовища, а також про перешкоди судноплавству, капітан порту має право видати розпорядження про підняття майна, що затонуло, а при необхідності його знищити або віддалити, якщо власник майна, що затонуло, не піднімає його у термін, встановлений портом. При цьому всі витрати по підніманню такого майна покладаються на судновласника.

На сьогодні передбачено два способи доведення до власника майна, що затонуло, рішення капітана порту про необхідність підняття майна, що затонуло, у встановлений ним строк. Якщо власник майна відомий, письмове повідомлення направляється йому безпосередньо. У випадку, якщо власник майна невідомий, порт робить публікацію в "Повідомленнях мореплавців", в якій вказується час і місце пригоди і відомі капітану порту дані про майно. А також строк, встановлений для підняття, віддалення або знищення. Якщо ж відомий прапор судна, повідомлення направляється капітаном порту в Міністерство закордонних справ України з проханням надати допомогу в отриманні даних про власника майна через відповідні дипломатичні або консульські організації і передати повідомлення за призначенням. В тому випадку, коли в районі знаходження морського порту наявна консульська установа держави прапора судна, що затонуло, повідомлення може бути направлено безпосередньо йому.