Стаття 154. Вивантаження небезпечного вантажу

Якщо навантажений з відома і за згодою перевізника вантаж, зазначений у статті 153 цього Кодексу, стане небезпечним для судна, іншого вантажу або людей, які знаходяться на судні, то перевізник вправі обійтися з таким вантажем згідно з частиною першою статті 153 цього Кодексу. Відправник у такому випадку не несе відповідальності перед перевізником за збитки, заподіяні у зв'язку з перевезенням зазначеного вантажу, за винятком загальної аварії. Перевізник має право на фрахт у розмірі, пропорційному фактичній дальності перевезення вантажу до моменту його припинення.

Коментар:

В коментованій статті визначено право перевізника: (а) вивантажити небезпечний вантаж; (б) знищити небезпечний вантаж; (в) знешкодити небезпечний вантаж.

Реалізація зазначеного права перевізника є можливою за умов:

1) якщо небезпечний вантаж навантажений з відома і за згодою перевізника;

2) якщо вантаж стане небезпечним для судна, іншого вантажу або людей, які знаходяться на судні.

Отже, на відміну від ст. 153 цього Кодексу, в якій йдеться про подання вантажу до перевезення, у коментованій статті йдеться про випадки, коли вантаж вже навантажений на судно. В цьому разі перевізник є ознайомленим з характером й властивостями вантажу, однак має справу з ситуацією, за якої вантаж стає безпечним для судна, інших вантажів чи людей, які перебувають на судні.

Відправник у такому випадку не несе відповідальності перед перевізником за збитки, заподіяні у зв'язку з перевезенням зазначеного вантажу, за винятком загальної аварії.

Перевізник має право на фрахт у розмірі, пропорційному фактичній дальності перевезення вантажу до моменту його припинення (дистанційний фрахт).