Стаття 156. Відмова сторін від договору до відходу судна

Кожна із сторін вправі відмовитися від договору морського перевезення вантажу без відшкодування іншій стороні зв'язаних із цим збитків у таких випадках, що виникли до відходу судна з порту: 

1) воєнних або інших дій, що можуть загрожувати небезпекою захоплення судна або вантажу;

2) блокади порту відправлення або призначення;

3) затримання судна за розпорядженням властей з причин, що не залежать від сторін договору;

4) залучення судна для спеціальних потреб держави;

5) заборони керівництвом порту вивозу з порту відправлення або ввозу в порт призначення вантажу, призначеного для перевезення.

Випадки, передбачені пунктами 3, 5 цієї статті, не можуть бути підставою для відмови від договору морського перевезення вантажу без відшкодування іншій стороні збитків, якщо затримка передбачається короткочасною. 

У випадках, передбачених у цій статті, перевізник не несе витрат, пов'язаних з розвантаженням.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про право кожної із сторін на відмову від договору морського перевезення вантажу. За своєю природою така відмова носить характер односторонньої відмови, яка може мати місце за певних підстав та умов.

Підставами для відмови можуть бути наступні обставини:

1) воєнні або інші дії, що можуть загрожувати небезпекою захоплення судна або вантажу;

2) блокада порту відправлення або призначення;

3) затримання судна за розпорядженням властей з причин, що не залежать від сторін договору;

4) залучення судна для спеціальних потреб держави;

5) заборона керівництвом порту вивозу з порту відправлення або ввозу в порт призначення вантажу, призначеного для перевезення.

Зазначимо, що сторони договору можуть реалізувати своє право на відмову від договору за таких умов:

1) якщо підстави для відмови виникли до відходу судна з порту;

2) сторони звільняються від обов'язку відшкодувати пов'язані з цим збитки;

3) перевізник не несе витрат, пов'язаних з розвантаженням.