Стаття 166. Заява про нестачу або пошкодження вантажу

Якщо під час прийому вантажу, що перевозиться за коносаментом, одержувач письмово не заявив перевізнику про нестачу або пошкодження вантажу, то вважається, якщо інше не буде доведено, що одержувач отримав вантаж згідно з умовами коносамента.

Якщо вантаж було оглянуто і перевірено одержувачем разом з перевізником, то одержувач може не робити зазначеної в першій частині цієї статті заяви.

У випадку, якщо втрата, нестача або пошкодження не могли бути виявлені при звичайному способі приймання вантажу, то заява перевізнику може бути зроблена одержувачем протягом трьох діб після прийняття вантажу.

Договори, що суперечать цій статті, недійсні.

Коментар:

Під час прийому вантажу одержувач вправі заявити перевізнику про нестачу або пошкодження вантажу. Якщо вантаж було оглянуто і перевірено одержувачем разом з перевізником, одержувач може не робити зазначеної заяви. У випадку, якщо втрата, недостача або пошкодження не могли бути виявлені при звичайному способі приймання вантажу, то заява перевізнику може бути зроблена одержувачем протягом трьох діб після прийняття вантажу.

Таким чином, законодавець встановив дві умови реалізації права одержувача: по-перше, заява може бути зроблена лише під час прийому вантажу, по-друге, заява має бути зроблена у письмовій формі. Проте на практиці письмова форма такої заяви не передбачає складення окремого документу з відповідним змістом. Така заява носить характер припису на документі, яким підтверджується факт прийняття вантажу. Суттєвим, на нашу думку, є той факт, що законодавець передбачає подання такої заяви під час прийому вантажу, в той час, коли пункт 6 статті 3 Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. передбачає можливість подання повідомлення в порту вивантаження до або під час видачі вантажів і їх передачі особі, яка уповноважена на їх отримання. Пункт 1 статті 19 Конвенції ООН про морське перевезення вантажів 1978 р. передбачає реалізацію вищезазначеного права одержувача не пізніше робочого дня, наступного за днем передачі вантажу одержувачу.

Не завжди можна застосувати положення пункту 6 статті 3 Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р., оскільки з юридичної точки зору вираз "під час видачі вантажу" вимагає уточнення - коли цей час має починатися і коли він закінчується, для того, щоб одержувач міг своєчасно реалізувати своє право.

На наш погляд, практично спрямованим є вираз "не пізніше робочого дня, наступного за днем передачі вантажу одержувачу". Тоді постає питання: чи можливо за один робочий день виявити нестачу або пошкодження вантажу?

Справа в тому, що нестача або пошкодження можуть мати різний характер та способи їх виявлення, і тому за змістом статті 3 Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. та статті 19 Конвенції ООН про морське перевезення вантажу 1978 р. прийнято відокремлювати нестачу або пошкодження загального характеру, які встановлюються шляхом звичайної зовнішньої перевірки вантажу, і, нестачу або пошкодження, які не є явними, тобто не могли бути виявлені при звичайному способі приймання вантажу. Тому, якщо мова має йти про нестачу або пошкодження загального характеру, то на нашу думку, є правильним застереження про те, що в цьому випадку право одержувача має бути реалізоване не пізніше робочого дня, наступного за днем передачі йому вантажу. Лише така передача вантажу є доказом здачі перевізником вантажу згідно з описом у транспортному документі, тобто у нормальному стані. Однак, якщо нестача або пошкодження не є явними, то сам характер цих недоліків вимагає більшого терміну для одержувача, щоб подати перевізнику відповідну заяву. Наприклад, якщо вантаж прибув у великій партії і має упаковку або перевозився у контейнерах, то зовнішній огляд вантажу взагалі неможливий при звичайному способі приймання, а подальший огляд вимагає більшого ніж три дні терміну. До того ж за три дні після прийняття вантажу від перевізника, іноді не вдається навіть вивезти вантаж з порту, якщо він є у великій кількості, не говорячи вже про те, що якщо вантаж перевозився у міжнародному сполученні, то необхідно вчинити дії щодо митного оформлення вантажу.

З урахуванням викладеного доцільно встановити термін 15 календарних днів після дня, наступного за днем передачі вантажу для реалізації права одержувача щодо подання заяви про нестачу або пошкодження, які не є явними, як це передбачено пунктом 2 статті 19 Конвенції ООН про морське перевезення вантажу 1978 р.