Стаття 174. Дистанційний фрахт

У разі втрати, нестачі або пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, фрахт сплачується повністю. У випадках, передбачених статтями 154, 157, 158, 159 цього Кодексу, фрахт сплачується пропорційно пройденій відстані.

Коментар:

Стаття 174 КТМУ передбачає сплату повного та дистанційного фрахту. Оскільки нами вже зазначалося на необхідність вживання терміну "провізна плата" щодо договору морського перевезення вантажу, то мова має йти, відповідно про "повну і дистанційну провізну плату".

На відміну від "повної провізної плати," "дистанційна провізна плата" - це плата, що вноситься пропорційно пройденій відстані.

На практиці трапляються випадки, коли відправник-продавець за договором купівлі-продажу товару за тих чи інших причин не отримав покупної ціни. В цьому випадку, він реалізує право зупинити товар на шляху слідування і надає перевізнику вказівку про доставку вантажу в інший порт, ніж той, який зазначено у коносаменті. Таким чином, провізна плата, яка сплачується під час перевезення вантажу згідно вказівок відправника в інше місце, ніж порт призначення, отримала назву "зворотна провізна плата".

У сфері морських перевезень мають місце випадки, коли за договором морського перевезення була зроблена бронь для визначеної кількості вантажу на судні, а відправник не здав вантаж до перевезення або не забезпечив доставку погодженої кількості вантажу. В цьому випадку мова йде про плату за ненавантажену або недовантажену кількість вантажу проти тієї кількості, яку відправник зобов'язаний був здати до перевезення. Така провізна плата отримала назву "мертвої" і фактично вона є платою за використану вантажомісткість судна.

У разі втрати, нестачі або пошкодження вантажу з причин, за які перевізник не несе відповідальності, провізна плата сплачується повністю. Повна провізна плата сплачується відправником і тоді, коли судно відправлено в плавання з неповним вантажем.

У випадках, якщо навантажений з відома і за згодою перевізника вантаж стане небезпечним для судна, іншого вантажу або людей, які знаходяться на судні, перевізник вправі у будь-який час вивантажити, знищити або знешкодити цей вантаж, при цьому згідно зі статтею 154 КТМУ він має право на провізну плату у розмірі, пропорційному фактичній відстані перевезення вантажу до моменту його припинення.