Стаття 183. Відповідальність за простій судна з вини відправника або одержувача вантажу

За простій судна внаслідок непред'явлення або несвоєчасного пред'явлення вантажу, затримки навантажувально-розвантажувальних робіт, що проводяться засобами відправника або одержувача вантажу, чи  інших затримок з вини відправника або одержувача вантажу відповідальність несе відправник або одержувач вантажу згідно з договором морського перевезення вантажу. 

Штраф за контрсталійний час суден стягується в безспірному (безакцептному) порядку після подання відправнику або одержувачу вантажу розрахунку сталійного часу і суми штрафу.

Коментар:

Строк, протягом якого вантаж повинен бути навантажений/розвантажений на судно, а судно без додаткових витрат знаходиться під навантаженням/розвантаженням, називають сталійним часом (сталія). Виключаючи зі сталійного часу перерви у навантаженні/розвантаженні, якщо вони виникли з причин, що залежать від перевізника, законодавець звільняє відправника та одержувача від відповідальності за простій судна. У випадках, якщо обставини, що перешкоджають навантаженню/розвантаженню, відносяться до сфери дій відправника чи одержувача, перебіг сталійного часу продовжується незважаючи на фактичне зупинення робіт. В цьому разі прийнято говорити про принцип "розподілу ризиків", пов'язаних із зупиненням вантажних робіт, залежно від того, чи знаходяться обставини на боці судна або на боці відправника чи одержувача.

Якщо до моменту закінчення контрсталійного часу навантаження/розвантаження не було завершено, починається надконтрсталія. Затримка судна в такому разі накладає на відправника та одержувача обов'язок відшкодування понесених перевізником збитків у всіх випадках, крім тих, коли затримка мала місце з причин, що залежать від перевізника. Таким чином, відправник та одержувач несуть відповідальність за затримку судна, якщо вона залежить від них, тобто сталася внаслідок непред'явлення або несвоєчасного пред'явлення вантажу. Відповідальність настає згідно з договором морського перевезення вантажу, якщо доведено вину відправника чи одержувача у простої судна чи його затримці.

За своєю правовою природою перехід судна на контрсталію є порушенням обов'язку відправника або одержувача виконати вантажні операції у визначений строк. Однак, це не дає перевізнику прав розірвати договір. Сторони, передбачивши такі порушення, визначили його наслідки у вигляді відшкодування демереджу і залишення судна під навантаженням або розвантаженням ще на деякий строк.

Згідно з п. 4.13 Загальних правил за простій судна відправник або одержувач сплачують перевізнику штраф: при каботажних перевезеннях - у розмірі, встановленому тарифом, а за умов міжнародних перевезень - у розмірі, встановленому договором. При цьому штраф сплачується за час, коли судно фактично було на простої незалежно від загальних результатів його обробки в порту і розрахунку сталії між перевізником і портом, і розмір його не може бути меншим планової собівартості утримання судна з урахуванням встановленого прибутку.

У разі систематичних та тривалих простоїв в порту суден з вини одного і того ж відправника або одержувача, штраф за простій суден може бути збільшено до двократного його розміру не раніше, ніж через 3 доби після письмового попередження про його застосування. При цьому під систематичними простоями суден слід розуміти простої, що відбуваються не менше двох разів на протязі кварталу. Під тривалим простоєм слід розуміти період невиробничого простою судна, який дорівнює часу, який визначено встановленими нормами на навантажувально-розвантажувальні операції. Якщо час, встановлений на навантажувально-розвантажувальні роботи перевищує 5 діб, тривалим є простій понад 5 діб.

Згідно коментованої статті штраф за контрсталійний час суден стягується в безспірному (безакцептному) порядку після подання відправнику або одержувачу вантажу розрахунку сталійного часу і суми штрафу.