Стаття 188. Відмова пасажира від договору

Пасажир має право в будь-який час до відходу судна, а після початку рейсу - в будь-якому порту, в який судно зайде для посадки або висадки пасажирів, відмовитись від договору морського перевезення.

Пасажир, який повідомив перевізника про відмову від перевезення, має право отримати назад плату за проїзд і провіз багажу в порядку і терміни, встановлені центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Якщо пасажир відмовився від перевезення не пізніше терміну, встановленого правилами перевезення, або не з'явився до відходу судна через хворобу, або відмовився до відходу судна від перевезення з цієї ж причини з пред'явленням відповідного документа або з причин, що залежать від перевізника, пасажиру повертається вся внесена ним плата за проїзд і провіз багажу.

Коментар:

Від моменту придбання квитка і до початку рейсу, як правило, проходить певний період часу, за який можуть змінитися певні обставини, що можуть вплинути на плани пасажира. Саме тому коментованою статтею надається право пасажира в будь-який момент відмовитися від договору морського перевезення. Така відмова може бути зроблена пасажиром або в порту відправлення до відходу судна, або в будь-якому порту, в яке судно зайде для посадки або висадки пасажирів.

Відмова як спосіб припинення договору морського перевезення пасажира передбачає здійснення пасажиром певних дій, що направлені на оформлення такої відмови. Якщо пасажир з будь-яких причин не з'явився на борту судна до початку рейсу за ним зберігається право використання придбаного ним місця в будь-якому порту заходу судна, якщо за умовами перевезення перевізником не було обумовлено право на виростання не зайнятого пасажиром в порту відправлення місця на свій розсуд. Пасажир, що не використав придбаний ним квиток і заявив про відмову від договору перевезення позбавляється права на отримання від перевізника будь-яких виплат.

Правові наслідки відмови пасажира від договору залежать від того чи повідомив він перевізника про свій намір розірвати договір, коли він це зробив та якими причинами викликана відмова пасажира від договору перевезення. Відповідно до ч. 3 ст. 188 Кодексу пасажиру повертається вся внесена ним плата за проїзд і провіз багажу:

- якщо пасажир відмовився від перевезення не пізніше терміну, встановленого правилами перевезення;

- якщо пасажир не з'явився до відходу судна через хворобу, або відмовився до відходу судна від перевезення з цієї ж причини з пред'явленням відповідного документа;

- якщо відмова від договору відбувається з причин, що залежать від перевізника (наприклад, перенесення відходу судна на інший строк, відміна рейсу тощо).

Більш детально правила відмови від договору і порядок оформлення повернення сплаченого проїзду встановлюються у відповідності з правилами і тарифами перевізника.

Як правило, в цих правилах визначаються умови, за яких можливе часткове повернення плати за проїзд. Це відбувається у випадках, коли пасажир внаслідок хвороби або ненадання йому місця у відповідності з квитком залишає судно після початку рейсу (в цьому випадку йому повертається різниця між повною вартість проїзду і вартість проїзду за відстань, яку він проїхав) або при поверненні в касу квитка менше ніж за встановлену правилами кількість годин до відправлення судна, або при повернення квитка для поїздки на судні міжнародних ліній з причин, що не пов'язані з хворобою, дією форс-мажорних обставин або іншою, не вказаною в якості підстави для повернення плати за проїзд.