Стаття 192. Морехідний стан судна

Перевізник зобов'язаний до початку перевезення привести судно у стан, придатний для плавання і безпечного перевезення пасажирів, завчасно належним чином спорядити його і забезпечити всім необхідним для плавання, укомплектувати екіпажем і утримувати судно в такому стані протягом усього часу морського перевезення пасажирів.

Коментар:

Для належного виконання договору морського перевезення пасажира законодавець покладає на перевізника обов'язок забезпечити судно всім необхідним, укомплектувати екіпажем, а також привести судно в стан, придатний для плавання і безпечного перевезення пасажирів і підтримувати судно в такому стані протягом усього часу морського перевезення пасажира. Цей обов'язок перевізника кореспондується капітану відповідного судна згідно ст. 58 Кодексу (див. коментар до неї). В свою чергу, ст. ст. 68, 69 Кодексу надано право капітану судна вчиняти певні дії в разі нестачі продовольства, потреби в грошах (див. коментар до ст. 68 та ст. 69 Кодексу).