Стаття 255. Пріоритет поліса перед генеральним полісом

На вимогу страхувальника страховик зобов'язаний видати за окремими відправками вантажів, що підпадають під дію генерального поліса, поліси або страхові сертифікати.

У разі невідповідності змісту поліса або страхового сертифіката генеральному полісу перевага віддається полісу або страховому сертифікату.

Коментар:

Необхідність видачі страхових полісів або страхових сертифікатів за окремими відправками пов'язана, перш за все, із можливістю відчуження застрахованих вантажів. Так, як вже зазначалося в коментарі до статті 248 Кодексу на продавця застрахованого вантажу покладається обов'язок передати покупцю страховий поліс або інший документ, виданий страховиком в установленому порядку.

В свою чергу, у випадку, якщо відомості, що містяться в генеральному полісі відрізняються від тих, що є в страховому полісі або страховому сертифікаті, надається пріоритет останнім. Дане положення пов'язане з тим, що покупці вантажу можуть бути не ознайомлені із змістом генерального полісу, тому відомості щодо умов, на яких застрахований той чи інший вантажів ним можуть бути відомі тільки із переданого разом з вантажем страхового полісу або страхового сертифікату. В свою чергу, оскільки вказані документи підписується страховиком, він не має право відмовити у виплаті страхового відшкодування на підставі того, що відомості, що в ньому містяться не співпадають із умовами генерального полісу.