Стаття 300. Зіткнення з вини всіх суден, що зіткнулися

Якщо зіткнення викликано виною всіх суден, що зіткнулися, то відповідальність кожної із сторін визначається відповідно до ступеня вини. У разі неможливості встановити ступінь вини кожної із сторін відповідальність розподіляється між ними порівну.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про випадки зіткнення з вини всіх суден, що зіткнулися. В цьому разі відповідальність кожної сторони визначається відповідно до ступеня вини у зіткненні. Ступінь вини визначається виходячи з конкретних обставин зіткнення, з урахуванням характеру допущених сторонами правопорушень.

Розмір відповідальності при зіткненні з вини всіх суден, визначається по кожному судну окремо. Він повинен бути пропорційним вині судна у зіткненні.

Зазначимо, що за умов зіткнення двох суден визначення розміру відповідальності кожного з них після визначення ступеня вини не викликає на практиці складнощів. Однак такі складнощі можуть мати місце тоді, коли при зіткненні двох суден третє судно, уникаючи зіткнення, отримує пошкодження чи несе загибель. В цьому разі спочатку слід визначитися, чи мало місце зіткнення з вини одного чи обох суден. Якщо буде встановлено, що зіткнення виникло з вини обох суден, то тоді визначається ступінь вини суден у зіткненні й відповідно до неї - розмір відповідальності судновласників. Потім окремо розглядається питання про вину у спричиненні пошкоджень чи загибелі третього судна, що не приймало участі у зіткненні. Якщо третє судно отримало пошкодження чи загинуло з вини обох суден чи власної вини, то визначається ступінь вини кожного, у тому числі третього судна. Наприкінці визначається доля відповідальності кожного з судновласників перед третім судном (тобто відповідно до ступеня їх вини у спричиненні пошкоджень чи загибелі третього судна).