Стаття 302. Солідарна відповідальність

У випадках, зазначених у статті 300 цього Кодексу, судновласники відповідають солідарно перед третіми особами за збитки, що виникли внаслідок смерті або ушкодження здоров'я людей, причому судновласник, який сплатив суму більшу, ніж йому належить, має право зворотної вимоги до інших судновласників.

Усі інші заподіяні в цих випадках третім особам збитки відшкодовуються відповідно до статті 300 цього Кодексу, але без солідарної відповідальності.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про солідарну відповідальність судновласників перед третіми особами за збитки, що виникли внаслідок смерті або ушкодження здоров'я людей у випадках зіткнення з вини всіх суден, що зіткнулися.

В цьому разі потерпілий має право вимагати відшкодування збитків як від усіх судновласників, винних у зіткненні суден, так і від будь-кого з них окремо, як в повному розмірі, так і в частині. Тому, потерпілий, що не отримав повного відшкодування від одного з судновласників, має право вимагати недоотриману частину відшкодування від інших судновласників. Якщо судновласник одного судна, до якого була адресована вимога про відшкодування шкоди, задовольнив її повністю, хоча повинен був сплатити меншу суму, то він вправі вимагати відшкодування надлишково виплаченої суми з інших судновласників. В таких випадках регресивні вимоги задовольняються відповідно до ступеня вини суден у зіткненні.

У всіх інших випадках заподіяння шкоди третім особам збитки відшкодовуються відповідно до ступеня вини судна, правило про солідарну відповідальність не застосовується.