Авторський коллектив коментарю до Кодексу України про адміністративні правопорушення

1

  Калюжний  Ростислав Андрійович

  - д.ю.н., начальник кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ України

2

  Комзюк Анатолій Трохимович

  - д.ю.н., професор НАН України, проректор з наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ

3

  Погрібний Олексій Олексійович

  - д.юн., професор НАПН України, головний вчений секретар Національної академії правових наук України