Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення

Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні. За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

 

Коментар:

 Основними є такі адміністративні стягнення, які не можуть накладатися додатково до інших видів адміністративних стягнень. Попередження, штраф, позбавлення спеціального права, наданого цьому громадянинові, виправні роботи, адміністративний арешт можуть застосовуватися тільки як основні.

 Додатковими є такі адміністративні стягнення, які не можуть призначатися самостійно, а можуть тільки приєднуватися до основних заходів стягнення. Такі стягнення виконують при визначенні обсягу адміністративної відповідальності не основну, а допоміжну роль.

 Відповідно до коментованої статті оплатне вилучення та конфіскація предметів, що з'явилися знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення. Фактично оплатне вилучення й конфіскація зазначених предметів застосовуються тільки як додаткові стягнення, оскільки в Особливій частині Кодексу не залишилося статей, які передбачали б можливість застосування цих стягнень тільки як основні.

 Необхідною умовою накладення додаткового стягнення є пряма вказівка на обов'язковість або можливість оплатного вилучення чи конфіскації предметів, що з'явилися знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, у санкції відповідної статті Особливої частини КпАП. У випадках, коли санкція не містить зазначених положень, додаткові стягнення накладатися не можуть.

 У санкціях деяких статей Особливої частини Кодексу зазначаються стягнення, які можуть (наприклад, ст. 91, 174, ч. 1, 2 ст. 181, ч. 2 ст. 182 тощо) або повинні (наприклад, статті 158, 162, ч. 2 ст. 164, частини 2, 3, 4 ст. 1646 тощо) бути призначені в якості додаткових. Там, де санкція сформульована як альтернативна (наприклад, у ч. 1 ст. 190, яка передбачає за придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої), додаткове стягнення може бути накладене або не накладене на розсуд органа (посадової особи), що розглядає справу про адміністративне правопорушення. Необхідність у застосуванні додаткового стягнення обумовлюється характером правопорушення, особистістю винного й іншими обставинами справи. Якщо санкція застосовуваної статті Особливої частини КпАП не містить альтернативи (як, наприклад, у ч. 1 ст. 1954, де встановлено, що порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами, має наслідком накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів), то орган (посадова особа), що вирішує справу, зобов'язаний поряд з основним накласти також і додаткове стягнення. Утриматися від його накладення, мотивуючи характером вчиненого правопорушення або особливостями особистості порушника, юрисдикційний орган не має права.

 Коментована стаття містить важливе положення про припустимі варіанти поєднання видів адміністративних стягнень. За одне адміністративне правопорушення може бути накладене або основне, або основне та одне з додаткових адміністративних стягнень. Як основне за здійснення адміністративного правопорушення може призначатися тільки одне з основних стягнень, зазначених у санкції застосовуваної статті Особливої частини КпАП. Одночасне застосування двох основних або двох додаткових стягнень неприпустимо.

 Якщо відповідно до ч. 2 ст. 24 КпАП законодавець буде вводити нові види адміністративних стягнень, то він одночасно повинен вирішити, чи буде це стягнення застосовуватися тільки як основне або можливо застосування його і як додаткове стягнення.