Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення

Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - місяцями або днями, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями.

 

Коментар:

 Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, в якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.

 Плинність строку накладеного адміністративного стягнення починається в той день (якщо строк обчислюється добами), в який орган, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, прийняв постанову про накладення  дміністративного стягнення. Якщо закінчення строку стягнення припадає на неробочий день, то останнім днем строку вважається саме цей неробочий день. Цим обчислення строків адміністративного стягнення відрізняється від правила обчислення процесуальних строків, відповідно до якого датою закінчення строку, якщо він збігся з неробочим днем, вважається перший наступний робочий день.

 При обчисленні строків добами строк минає о 12 годині ночі останньої доби.