Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах

Знищення або пошкодження підросту в лісах – тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Важливе значення підросту для відновлення лісів обумовлює необхідність охорони останнього, що закріпилося у ст. 105 Лісового кодексу України, а також у постановах Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил відновлення лісів і лісорозведення від 16.01.1996 р. № 97», «Про затвердження Правил рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок від 16.05.1996 р. № 535», «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України від 23.04.1996 р. № 449», а також в інших нормативних актах. Нормотворець встановлює, що відновлення лісів і лісорозведення мають забезпечувати: раціональне використання лісового фонду; поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності й біологічної стійкості; підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень; досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі терміни нових насаджень найбільш економічно доцільними способами і технологіями. Догляд за підростом проводиться шляхом зрідження його перегущених куртин за 10-20 років до призначення головної рубки з метою створення різновікових деревостанів відповідно до цілей лісовирощування.

Об'єкт: суспільні відносини у сфері відновлення лісу.

Предмет цього правопорушення - підріст у лісах. Підріст у лісах - молоде покоління деревинних рослин під пологом лісу або на вирубках сім'яного та вегетативного походження, здатних сформувати деревостан та виконуючих важливі екологічні функції.

Об'єктивна сторона: вчинення дій, що призводять до знищення або пошкодження підросту в лісах. Пошкодження полягає у частковому припиненні або порушенні життєдіяльності та функціонування підросту. Пошкодження може здійснюватися різними способами: під час переміщення деревини, механічними засобами, під час рубки дерев та ін., шляхом м'яття, роздроблювання, знищення частини дерева чи чагарнику тощо. Знищення підросту полягає у такому впливі на нього, що має наслідком повне припинення його життєдіяльності та функціонування. Знищення як і пошкодження може також здійснюватися різними способами: витоптуванням, викорчовуванням, спилюванням, підпалом, проїздом транспорту тощо.

Суб'єкт: громадяни і посадові особи.

Суб'єктивна сторона: вина у формі як умислу, так і необережності.