Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками

Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єкт: суспільні відносини у сфері охорони лісу, його захисту, охорони навколишнього природного середовища.

Об'єктивна сторона полягає у вчиненні таких дій:

пошкодження лісу стічними водами; пошкодження лісу хімічними речовинами;

пошкодження лісу нафтою і нафтопродуктами;

пошкодження лісу промисловими і комунально-побутовими викидами;

пошкодження лісу відходами і покидьками,

в результаті чого наступають наслідки у вигляді усихання або хвороби лісу. Між зазначеними діями та наслідками існує причинний зв'язок.

Поняття пошкодження стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, виробничими та іншими відходами надається у коментарі до ст. 52. Слід зазначити, що на відміну від інших статей, в цій наведені наслідки, до яких призводить вчинення зазначених дій, тобто склад правопорушення є матеріальним і відповідальність наступає лише у випадку настання певних наслідків. Такими наслідками є усихання та захворювання лісу. Усихання -це такий стан лісу, який передбачає неможливе здійснення фотосинтезу листями дерев, чагарників та іншою рослинністю. До хвороб лісу належать інфекційні та неінфекційні хвороби, внаслідок яких знижується якість деревини, випадає листя, припиняють ріст дерева та чагарники, розмножуються шкідники та спостерігаються інші шкідливі наслідки.

Суб'єкт: посадові особи промислових, сільськогосподарських, комунально-побутових підприємств, установ, організацій, в обов'язки яких входить дотримання вимог з охорони лісу.

Суб'єктивна сторона: може виражатися як у формі умислу, так і у формі необережності.