Стаття 78(1). Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ

Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єкт: суспільні відносини у сфері охорони атмосферного повітря від штучних змін його стану. Такі відносини регулюються Законом України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. та міжнародними договорами.

Об'єктивна сторона: виражається у порушенні порядку здійснення діяльності, яка спрямована на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або його територіальними органами, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я або його територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Порядок погодження і видачі дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Підприємства, установи, організації та громадяни -суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, скорочувати і надалі повністю припинити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.

Суб'єктом цього правопорушення можуть бути як посадові особи підприємств, організацій, установ, так і окремі громадяни.

Суб'єктивна сторона: це правопорушення може бути вчинене як з умислом, так з необережності.