Стаття 83(1). Порушення законодавства про захист рослин

Порушення законодавства про захист рослин:

1)    поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення;

2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин;

3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів;

4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації;

5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження;

6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб-від десяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єкт: суспільні відносини у сфері захисту рослин. Законодавство про захист рослин складається із законів України «Про захист рослин», «Про охорону навколишнього середовища», «Про пестициди і агрохімікати», Міжнародної конвенції захисту рослин, постанови Кабінету Міністрів про організацію виробництва вітчизняних засобів захисту рослин та інших відповідних нормативно-правових актів. Наукове забезпечення захисту рослин здійснюється Національною академією наук України, Українською академією аграрних наук, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики через мережу наукових і науково-дослідних установ та організацій.

Об'єктивна сторона полягає у здійсненні зазначених у диспозиції цієї статті дій. їх зміст та ознаки розглянуто нижче.

Поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення. Шкідливі організми - це шкідники, збудники хвороб і бур'яни. Недодержання певних вимог, незастосування встановлених способів та методів щодо вирощування рослин може призвести до негативного впливу на навколишнє природне середовище, одним із таких негативних проявів може бути поширення шкідливих організмів. Технологія вирощування рослин розробляється науковцями та затверджується у порядку, визначеному законодавством. На підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності роботи, пов'язані із захистом рослин, проводяться працівниками, які пройшли відповідну підготовку з технології захисту рослин, і тільки під безпосереднім керівництвом спеціалістів із захисту рослин.

Екологічно необгрунтоване здійснення захисту рослин. Захист рослин - комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби і бур'яни. Статтею 4 Закону України «Про захист рослин» встановлюється одна із основних вимог до захисту рослин - екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів. Це означає, що захист рослин повинен бути доцільним, обґрунтованим та не завдати шкоди навколишньому середовищу.

Неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого ґрунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів. Конституцією України визначено, що кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення, така інформація ніким не може бути засекречена. Тому особи, що мають доступ до такої інформації зобов'язані надавати її в установленому порядку. Неправдивою інформацією є така інформація, що не відповідає дійсності.

Завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації. Засоби захисту рослин та речовини і сировина, з якої ці засоби виготовляються, підлягають державним випробуванням та реєстрації. Погодження асортименту засобів захисту рослин, технічних умов їх виробництва і застосування, плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в Україну, а також ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом та реалізацією належить до компетенції Головної державної інспекції захисту рослин спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики. Реєстрацію українських препаратів здійснює Укрдержхімкомісія разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерством охорони здоров'я відповідно до переліку, що подається Міністерством промислової політики.

Державна міжвідомча комісія України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив реєструє в Україні мікробіологічні препарати на основі фосформобілізуючих та азотофіксуючих бактерій (ризоагрину, ризоентерину, агрофілу), засобів захисту рослин (ризоплану, агату, нематофагоциду, гаупсину, пентафагу). Виробництво мікробіологічних препаратів у біолабораторіях і біофабриках здійснюється відповідно вимогам ГОСТ 12.1.008-76 за наявності затверджених та погоджених в установленому порядку і технологічного регламенту. Використання патогенних для людини штамів не дозволяється. Робота здійснюється тільки з виробничими штамами мікроорганізмів, на які є свідоцтва державної реєстрації України.

Ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження. Такі дії спричиняють адміністративну відповідальність за цією статтею у зв'язку з тим, що вони порушують встановлений порядок користування засобами захисту рослин та можуть призвести до негативних наслідків. На вимогу уповноважених органів особи, що використовують засоби захисту рослин повинні їх пред'явити для огляду та дослідження.

Недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля. Склад цього правопорушення є матеріальним, тобто вчиняються певні дії, наступають передбачені цим пунктом цієї статті наслідки та існує причинний зв'язок між діями та наслідками. Вимоги, які пред'являються до здійснення захисту рослин, встановлюються зазначеними нормативно-правовими актами.

Суб'єкт: громадяни та посадові особи.

Суб'єктивна сторона: це правопорушення може бути вчинено як з умислом, так і з необережності.