Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб - від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої.

Ті самі дії щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб -від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої.

 

Коментар:

Об'єкт: встановлений порядок ввезення та вивезення об'єктів тваринного та рослинного світу через митні органи України. Предмет цього правопорушення - об'єкти тваринного та рослинного світу.

Об'єктивна сторона виражена у: незаконному вивезенні з України об'єктів тваринного і рослинного світу, зокрема зоологічних і ботанічних колекцій; незаконному ввезені на територію України об'єктів тваринного і рослинного світу, зокрема, зоологічних і ботанічних колекцій; вчиненні зазначених дій щодо тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України.

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюються за правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Незаконним є таке вивезення та ввезення об'єктів тваринного та рослинного світу, що порушує встановлені правила здійснення таких дій (наприклад, не задекларовані або недостовірне декларування ввезення або вивезення зазначених об'єктів, відсутність спеціального дозволу і т. ін.).

Частина 2 передбачає адміністративну відповілальнбість за вчинення зазначених дій щодо тварин та рослин, що занесені до Червоної книги або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України. Таким міжнародним договором є, наприклад, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Порядок здійснення вивезення та ввезення таких тварин і рослин регулюється Правилами видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, які затверджені наказом Мінприроди України від 16.04.2002 р.

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин та рослин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України. Порядок і вимоги щодо охорони, відтворення і використання цих видів тварин та рослин визначаються Положенням про Червону книгу України, яке затверджується Верховною Радою України. Види тварин (рослин), не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, за рішенням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України заносяться до переліків видів тварин (рослин), що підлягають особливій охороні. Визначення видів і встановлення порядку охорони, відтворення і використання тварин (рослин), занесених до зазначених переліків, здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України з урахуванням висновків наукових організацій.

Суб'єкт: громадяни та посадові особи.

Суб'єктивна сторона: Це правопорушення може бути вчинене як з умислом, так з необережності.