Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту

Пошкодження внутрішнього обладнання суден - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Куріння у невстановлених місцях на суднах - тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері безпеки на морському транспорті, а також у сфері охорони власності.

Об'єктивна сторона правопорушень, передбачених коментованою статтею, полягає у вчиненні активних дій, що є пошкодженням внутрішнього обладнання суден та куріння у невстановлених місцях на суднах. Відповідно до ст. 15 Кодексу торговельного мореплавства під судном необхідно розуміти самохідну чи несамохідну плавучу споруду, що використовується: 1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі; 2) для несення спеціальної державної служби (охорона промислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від забруднення тощо); 3) для наукових, навчальних і культурних цілей; 4) для спорту; 5) для інших цілей. Пошкодження внутрішнього обладнання суден передбачає будь-які дії, спрямовані на порушення цілісності та виконуваних функцій останнього.

Суб'єктивна сторона: вина у формі умислу або необережності.

Суб'єкт правопорушення: особи, яким виповнилося 16 років.