Стаття 188(7). Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України, або ненадання їм документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду, - тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері контролю за додержанням законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у невиконанні законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України. Повноваження Державної інспекції зв'язку в цій сфері визначено в Інструкції про порядок здійснення Державною інспекцією електрозв'язку України цільових інспекційних перевірок щодо дотримання законодавства в галузі зв'язку, затвердженій наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 18.07.2003 р. № 119. Визначення понять «телекомунікації», «поштовий зв'язок» та «радіочастотний ресурс» та правові засади діяльності в цій сфері див. у коментарі до ст. 145 КпАП.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб'єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.